Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Ik heb een contract voor bepaalde tijd dat volgende maand verloopt. Sinds kort heb ik een nieuwe baas, deze heeft toegezegd het bestaande contract geheel 1-op-1 te willen overnemen.
Hij legt me nu echter een concept-contract voor waarbij ik ongeveer €1 per uur minder ga verdienen (mijn vorige uurloon was inclusief vakantietoeslag, mijn nieuwe uurloon exclusief, maar als ik daar 8% bij optel ga ik per uur flink achteruit)!

Kan dat zomaar en wat kan ik nu het beste doen (heb het nog niet ondertekend)??

Uw werkgever is bij afloop van uw huidige arbeidscontract voor bepaalde tijd rechtens niet verplicht deze voort te zetten. Dat betekent dan ook dat per die datum de onderhandelingen van beide zijden weer helemaal open liggen. Zowel u als uw werkgever kunnen bij verlenging nieuwe eisen stellen. Dit wordt anders als u kunt bewijzen dat uw nieuwe baas eerder al heeft toegezegd deze geheel 1-op-1 te willen overnemen en voort te zetten. Zijn bij die toezegging getuigen geweest of is hierover emailverkeer geweest? Hoe vond die toezegging plaats?

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Ik wil mijn vraag even nuanceren. Ik had een contract dat doorliep tot 8 maart 2012.
Tussentijds is het bedrijf van mijn oud-baas overgenomen en daarbij is in ieder geval door die oud baas richting personeel aangegeven dat onze voorwaarden waaronder we werken ook zullen worden overgenomen (weet even niet of ik dat zwart op wit heb). Ik heb ook een gesprek gehad met de nieuwe baas en zijn vrouw en daarin is dat bevestigd.

De nieuwe baas is op 6 februari begonnen. Hij wil me dus nu een nieuw contract voorleggen dat dus dan nog loopt van 6 februari tot 8 maart, want dáár hebben we het over.

Ik had dus al een contract tot 8 maart, wat geheel zou worden gerespecteerd, maar ineens blijk ik (en de overige personeelsleden idem) nu een contract ter ondertekening aangeboden te krijgen waarbij ik flink minder verdien, en de vraag is dus of dát zomaar kan.


Juridisch mag u uw baas houden aan de toezegging dat de voorwaarden waaronder u werkte door hem zijn overgenomen. Uw baas mag die toezegging niet achteraf eenzijdig wijzigen, dus niet zonder uw instemming. Wel moet u natuurlijk met getuigen of schriftelijk kunnen bewijzen dat uw baas die toezegging destijds ook daadwerkelijk heeft gedaan. Komt uw baas zijn eerdere toezegging niet volledig na dan heeft u een vordering waarvan u nakoming kunt vorderen.

Beoordeel dit antwoord:

Juridisch is er na overname geen noodzaak een nieuw contract te ondertekenen. Uw nieuwe baas dient zich van rechtswege te houden aan alle, automatisch met de overname overgenomen verplichtingen.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

o.k., duidelijk, dankjewel!
Het verhaal lijkt ook iets anders te liggen nu. Ik kreeg een uurloon waarin de vakantietoeslag al was inbegrepen. Ik kreeg van mijn oude baas géén vakantiedagen, dus een dagje vrij was een dagje geen loon.

De nieuwe baas (van in ieder geval 6-2 t/m 8-3 dus) betaalt een uurloon exclusief vakantietoeslag, maar wil ook vakantie-uren(dagen) bieden.
En volgens hem betekent dat voor mijn contract een uurloon dat 18% lager ligt dan dat wat ik tot 6-2 genoot.
Ik werk 19 uur/week.

Het kán dus zijn dat mijn nieuwe contract (dat dus volgens u helemaal niet nodig is) hetzelfde is als mijn eerdere contract, zij het iets anders vorm gegeven.
Of ik na verrekening van toeslag en vakantiedagen echt eenzelfde netto-uurloon overhou kan ik niet berekenen.

Maar misschien heeft iemand wel eens van de 18% gehoord die ik hierboven noemde.Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag