Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Ik heb destijds geld overgemaakt en verschillende acties ondersteunt van de stichting Divadietvorst.nl het meisje is afgelopen oktober overleden, de website bestaat nog steeds en ook het bedrag van 164.000 blijft erop staan. Het geld zou worden overgemaakt naar een andere stichting als het meisje het niet zou halen. ik ben eenmaal iets tegen gekomen van 25.000 euro naar de stichting Jayden. ik vraag me af wat er met de rest van het geld is gebeurd. moeten ze daar aan wie dan ook rekenschap van overleggen??.Ik zou het fijn vinden dat zo'n stichting dan ook doorgeeft waar het geld gebleven is.???? Hoe zit dat??? Want dat gebeurd vast vaker zulke dingen.

Het bestuur van de stichting is gehouden conform de doelstelling van de stichting te handelen. Als ze beloofd hebben dat ze het geld wat over is over maken naar andere stichtingen dan moeten ze dat ook doen. Probleem is dat al er niets in de statuten staat dat het bestuur alleen verantwoording aan zich zelf hoeft af te leggen en ze zijn dus niet verplicht rekenschap af te leggen aan degene die geld gegeven hebben. Maar u kunt uiteraard altijd vragen aan het bestuur wat er met het resterend geld is gebeurd.

Beoordeel dit antwoord:

Ik sluit me in het geheel aan bij meester Martens.

Mocht u twijfels hebben, is het in de eerste plaats verstandig contact op te nemen met het bestuur van de stichting. De stichting dient in overeenstemming te handelen met haar doel, dat beschreven is in de statuten. De statuten kunt u tegen betaling aanvragen op www.kvk.nl.

Indien niets in de statuten is opgenomen over het geval dat de jongedame zou te komen overlijden, geldt het volgende: als uit het doel blijkt dat dat niet meer bereikt kan worden (helaas is de jongedame in kwestie overleden, dus dat lijkt me het geval), kunnen de statuten worden gewijzigd. Dat kan indien in de statuten een wijzigingsmogelijkheid is opgenomen of indien de rechtbank op verzoek van een oprichter, het bestuur of het openbaar ministerie de statuten wijzigt. Gezien het gemak waarmee het geld alsnog aangewend zou kunnen worden voor zaken als kankeronderzoek of dergelijke, lijkt het me waarschijnlijk dat dit, voor zover en indien de statuten daar niets reeds in hebben voorzien, gaat gebeuren. Op de website http://www.divadietvorst.nl/?page_id=87 staat het volgende:

'De overgebleven fondsen zullen volgens de doelstelling van de stichting geleidelijk naar verwante doelen gaan. Neuroblastoom moet zo snel mogelijk te genezen zijn! Daarnaast zullen we deze website zo lang mogelijk online houden als eerbetoon aan Mara en als statement over waarom onderzoek naar genezing zo noodzakelijk is.'

De stichting is dus niet verplicht u inzage te geven. Daarom raad ik u, evenals meester Martens, aan contact op te nemen met de stichting om te vragen waar het resterende geld heen gaat. Zolang het geld gaat naar een bij de doelen van de stichting aansluitend doel, kunt u daar ook niets tegen ondernemen.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag