Stel vraag

Politie, Justitie

Particulier


Ik heb binnenkort een TOM-zitting voor 'openbare geweldpleging tegen goederen'. Nu vroeg ik mezelf af, als je de straf tijdens de zitting accepteert is het dan achteraf nog mogelijk om hiermee naar de politierechter te stappen ?

Daarnaast wilde ik ook graag weten hoe zo'n TOM-zitting verloopt, hopelijk heeft iemand hier een simpel antwoord op.

acceptatie van de straf op/bij de TOM zitting betekent dat je achteraf niet (meer) naar de Politierechter kunt. Het verloop van een TOM zitting zal deels afhangen van de vraag of u de verwijten erkent of niet. U kunt zich bij een TOM zitting laten bijstaan, dat kan event. op toevoegingsbasis. Dan zal van tevoren het dossier opgevraagd worden en samen met u besproken worden. Ik weet niet op welke datum de TOM zitting zal plaatshebben maar mocht u zich willen laten bijstaan dan kunt u mij benaderen

Beoordeel dit antwoord:

Bij een TOM zitting doet de officier van justitie eigenlijk een voorstel voor een (taak)straf. U kunt deze al dan niet accepteren. Of u dit doet, hangt altijd erg af van de zaak. Het is daarom belangrijk om hierover met een advocaat te overleggen, alvorens u naar de TOM-zitting gaat. De TOM zitting is meestal op het kantoor van de Officier van Justitie of zelfs via een videoverbinding. Het is een relatief informele zitting, anders dan bij de politierechter.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag