Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Ik heb bij één baas op meerdere momenten een arbeidscontract ondertekend. In die contracten was ten alle tijden een concurrentiebeding opgenomen. Echter, met verschillende periodes waarop het beding van toepassing is. Inmiddels ben ik niet meer werkzaam bij deze werkgever.

Welke periode kan ik nu als rechtsgeldig beschouwen?

Degene in het laatst getekende contract of is degene met de langste looptijd in dit geval leidend?

Bij voorbaat dank.

Het laatste beding is van toepassing. Overigens kan mogelijk om andere redenen het beding toch niet rechtsgeldig zijn of leiden tot matiging.

Beoordeel dit antwoord:

Er zijn meerdere arbeidsovereenkomsten. Allemaal met dezelfde functie? Zo ja, dan is de laatste arbeidsovereenkomst met dat non-concurrentiebeding geldig.

Het non-concurrentieding (ncb) is geldig als het met een meerderjarige werknemer schriftelijk aangegaan is. Het ncb kan altijd door de rechter gematigd worden.

Beoordeel dit antwoord:

Geachte heer, mevrouw,

Het laatste beding is het beding waaraan u zich zou moeten houden. De vraag is uiteraard of dat überhaupt een rechtsgeldig beding betreft waar werkgever zich op kan beroepen. Indien u hieromtrent nader advies wenst, dan verzoek ik u even contact op te nemen.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag