Stel vraag

Consument, Verzekering, Schade

Particulier


Ik draai vanaf een afrit links de voorrangsweg op. Als ik bijna de bocht compleet heb gemaakt wordt ik aangereden door iemand die achteruit een parkeervak uitrijd. Verzekering van deze achteruitrijder zegt dat ik mede aansprakelijk ben omdat ik vanaf een afrit kom. Ik ben de voorrangsweg al op dus ben ik toch niet (mede)aansprakelijk?

Groet,

Een aangereden persoon

Ten einde eea goed te kunnen beoordelen zou ik moeten beschikken over meer informatie. Zoals een situatietekening en exacte locatie.

Beoordeel dit antwoord:

Op grond van de door u geschetste situatie ga ik ervan uit dat de geparkeerde auto een bijzondere verrichting uit aan het voeren was. In dat geval diende hij voorrang te verlenen aan al het overige verkeer, dus ook aan u. Een en ander is bepaald in artikel 54 Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990. Wat mij betreft is er dus geen sprake van eigen schuld op grond waarvan een andere verdeling van de aansprakelijkheid gerechtvaardigd zou zijn. De tekst van het desbetreffende artikel treft u onderstaand aan:

Artikel 54

Bestuurders die een bijzondere manoeuvre uitvoeren, zoals wegrijden, achteruitrijden, uit een uitrit de weg oprijden, van een weg een inrit oprijden, keren, van de invoegstrook de doorgaande rijbaan oprijden, van de doorgaande rijbaan de uitrijstrook oprijden en van rijstrook wisselen, moeten het overige verkeer voor laten gaan.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag