Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Ik ben voor 55/65% afgekeurd en voor het andere deel wil men mij nu omntslaan omdat er geen passen werk voor mij is. Het WAO gedeelte en aanvullend WAO pensioen loopt via het bedrijf en ik krijg nog gewoon 100% salaris uitbetaald. Waarover wordt een eventuele Kantonrechterformule berekend. Ik werk 39 jaar in het bedrijf en ben nu 60,5 jaar

Uit uw vraag maak ik op dat u in geval van ontslag een vergoeding zal worden toegekend conform de kantonrechterformule.

Mijns inziens zal als basis hiervoor dienen te gelden de beloning zoals te voldoen door de werkgever, op basis van de werkzaamheden welke u verricht. Dit betekent uw loon minus het WAO gedeelte.

Beoordeel dit antwoord:

Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag