Stel vraag

Politie, Justitie

Particulier


Ik ben veroordeeld op tegenspraak in een strafzaak.

Daarbij zijn onderzoekshandelingen niet uitgevoerd, belangrijke processtukken de rechterlijke macht onthouden, getuigen niet kritisch verhoord, noodzakelijke verweren niet gevoerd, cassatiemiddelen niet ingediend en tap/audio gegevens, ondanks toestemming van de rechter, tot op heden niet vrijgegeven.

Ik heb me genoodzaakt gevoeld een tuchtprocedure te starten ten aanzien van mijn voormalig advocate en heb een toevoeging voor een herzieningsprocedure verkregen.

Ik ben opzoek adequate rechtsbijstand, indien u mij kunt helpen verneem ik dat graag.

Vervelend dat uw procedure op deze manier is verlopen. Voor een toevoeging in een herzieningsprocedure dient u contact op te nemen met een advocaat die ook toevoegingszaken in behandeling neemt. Dit staat meestal vermeld op de website van de betreffende advocaat en anders kunt u altijd even bellen.

Ten aanzien van een tuchtprocedure raad ik u aan om eerst persoonlijk contact op te nemen met de advocate in kwestie om uw probleem voor te leggen. Mocht u dit al hebben geprobeerd en mocht dit niets hebben aangehaald dan kunt u op de website van de advocate zien wat de geldende klachtenprocedure is. Mocht u ook deze klachtenprocedure hebben doorlopen zonder dat u tot een oplossing bent gekomen dan kunt u zich richten tot een civiele rechter, klachtencommissie of een geschilleninstantie. In de kantoorklachtenregeling of de algemene voorwaarden van het kantoor van uw advocate wordt verwezen naar de betreffende instantie waar u uw klacht kunt voorleggen. Mocht er geen instantie worden genoemd dan kunt u uw klacht voorleggen bij de Deken van de Orde van Advocaten in de regio waar uw advocate werkt. Dit kunt u vinden op de website van de Advocatenorde.

Mocht u nog nadere vragen hebben dan kunt u uiteraard contact met mij opnemen.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Bedankt voor u reactie!

De procedure bij de deken is doorlopen en de tuchtprocedure bij de raad van discipline is aanhangig gemaakt. Tevens is een toevoeging voor een herzieningsprocedure verkregen echter ik kan tot op heden geen advocaat vinden die mij op basis van toevoeging bij wenst te staan in een herziening en/of tuchtprocedure. Vandaar mijn verzoek tot rechtsbijstand op deze website.

Met vriendelijke groet,


Graag gedaan. Dan bent u al een stuk verder dan ik in eerste instantie dacht.

Helaas is een procedure op basis van toevoeging enkel mogelijk voor advocaten. Juristen krijgen geen vergoeding hiervoor vanuit de Raad voor Rechtsbijstand en op deze website zitten voornamelijk juristen.

Het staat u altijd vrij om contact met mij op te nemen en te zien of ik iets voor u kan betekenen. Ik hoop dat u een goede jurist en voor de strafzaak een goede advocaat kan vinden om u bij te staan.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag