Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


ik ben van hago na vivre proper gedetacheerd,ik werk mijn volledige uren,maar blijf nog altijd 1% ziek gemeld staan.mag dit zomaar

Bij detachering blijft onverminderd een arbeidsrechtelijke relatie met uw werkgever bestaan. Ik zie geen goede redenen op grond waarvan u zou kunnen protesteren tegen handhaving van uw ziekteverzuim registratie. De Wet Bescherming Persoonsgegevens biedt hier wellicht een handvat, maar in het algemeen zal worden beoordeeld dat uw werkgever een redelijk belang heeft bij registratie van ziekteverzuim voor een goede vervulling van het dienstverband.

Beoordeel dit antwoord:

Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag