Stel vraag

Familie, Scheiden, Alimentatie

Particulier


Ik ben in 2000 gescheiden en heb daarbij een echtscheidingsconvenant getekend. Mijn kinderen waren toen 3 en 1½ jaar oud. De kinderalimentatie was destijds afgestemd op de behoeften van een kind van die leeftijd. Ik ontvang geen partneralimentatie.

Inmiddels gaan de kinderen naar de middelbare school en zijn de kosten ten opzichte van de datum van scheiding gigantisch gestegen. Denk maar aan schoolspullen, telefoonabonnementen, schoolreizen (gemiddeld € 1.100,-- per jaar), schoolgeldbijdragen, et cetera.
Binnen enkele jaren gaan ze studeren (ze zitten nu in de 4e en 5e klas van het VWO) en met de kabinetsmaatregelen voor de studiefinanciering zal het er op neer komen dat ik alles moet gaan betalen.

Ik heb mijn ex-partner aangesproken op deze extra kosten, maar hij weigert daar aan mee te betalen.

In onze echtscheidingsconvenant is niets opgenomen over de oplopende kosten in de middelbareschooltijd en/of vervolgende studieperiode.

Is het mogelijk om de convenant ‘open te breken’ en wat zijn dan de te nemen stappen?

IN beginsel is dit niet aan te passen, tenzij er indertijd is vastgesteld dat de betalende ouder eigenlijk meer moest betalen dan wat hij ging betalen op grond van het feit dat hij minder kon afdragen dan dat de kinderen nodig hadden. Als in lijn met de toen geldende maatstaven een bedrag is overeengekomen of is vastgesteld door de rechter, dan moet u een wijziging van omstandigheden aantonen die zodanig is dat de eerder bedragen aan kinderalimentatie nu niet meer voldoen aan de wettelijke maatstaven. U doet er verstandig aan om dit met een advocaat te bespreken.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag