Stel vraag

Wonen, Buren

Particulier


Ik ben als enige nog aangesloten op een riool dat onder het erf van 6 woningen loopt. Ben ik dan verantwoordelijk om deze riool te onderhouden, ook onder het erf van de buren ?

Wordt er in uw eigendomsbewijs gesproken over een erfdienstbaarheid die hierover bepalingen bevat?

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

In het eigendomsbewijs staat niets over het gezamenlijk riool . Ik ging er zelf vanuit dat een ieder verantwoordelijk is voor het riool onder z'n eigen erf. Maar is dit wel zo ??


Dat denk ik wel. Juridisch gezien kan het nog een ingewikkelde zaak worden, maar praktisch gezien heeft u het meeste (beter gezegd: vrijwel uitsluitend) baat bij een goed onderhouden riool, omdat u daar als enige op aangesloten bent.

Beoordeel dit antwoord:

Waarschijnlijk staat of en in hoeverre een erfdienstbaarheid is gevestigd in de aktes van levering of de koopakte van de overige huizen (vaak wordt in de koopakte verwezen naar de akte van levering).

Aangezien u de enige bent die gebruik maakt van het riool en eventuele erfdienstbaarheden ten behoeve van u zijn gevestigd, bent u juridisch gezien het 'heersende erf' en zijn de overige erven de 'dienende erven'. U bent in beginsel verplicht het op het dienende erf aangebrachte te onderhouden voor zover dit in het belang van het dienende erf nodig is. Eventuele 'zonken' (verzakkingen), waar lekkages door ontstaan of andere problemen, komen dus voor uw rekening (Zie art. 5:75 lid 3 Burgerlijk Wetboek). Uw belang van een werkend riool speelt mee, evenals het belang van de buren in verband met stank en overlast. Volgens de wet strekt uw onderhoudsverplichting dus voor zover dat dit in het belang van het dienende erf nodig is.

Mijn advies is de akte van levering aandachtig te bekijken (zowel uw eigen akte van levering als dat van uw buren). Van bovenstaande regeling kan slechts in een notariƫle akte worden afgeweken (art. 5:75 lid 5 Burgerlijk Wetboek). Mocht u moeite hebben met het lezen van de aktes, kunt u vrijblijvend contact opnemen.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag