Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Ik ben al jaren ondernemer (eenmanszaak in zakelijke dienstverlenng - coaching en advies -sinds 1/12006)
Eind augustus 2012 heb ik een offerte gestuurd naar een groot mediabedrijf in NL. Mijn eerste mediaklant. Die offerte is mondeling geaccepteerd, er was haast, dus of ik meteen met de werkzaamheden wou beginnen. Werkzaamheden naar tevredenheid uitgevoerd - waarvan een deel ook voor de camera -. Maar na mijn rekeningen gestuurd te hebben werd ik door 4 verschillende mensen per mail benaderd met moeilijk doenerij (eerst moest er ineens een VAR komen) en als laatste bericht dat men uitging van bartering: ik kom 2 minuten in beeld en daarmee zijn de rekeningen wat hen betreft betaald want het is 'prime time tv'. Dit was zeer specifiek niet de afspraak. Afspraak was ik doe tegen nomale vergoeding mijn werk (waar ik ze toch een fikse korting op heb gegeven) en mocht mijn werk voor een gedeelte voor de camera moeten, dan heb ik daar geen problemen mee.
Waar sta ik nu ten opzichte van de verhaalbaarheid van mijn rekeningen?
Kan dit zo maar?

Beste ondernemer,
Nee, dit kan inderdaad niet zomaar!
U heeft een offerte gemaakt die mondeling aanvaard is. Volgens het Burgerlijk Wetboek is daarmee een overeenkomst tot stand gekomen (art. 6:217 BW). U heeft de werkzaaamheden ook uitgevoerd (dat is voor de rechter ook een nader bewijs dat uw offerte is aanvaard). U heeft uw rekeningen verstuurd, tegen de hoogte waarvan niet is geprotesteed (naar ik aanneem). Het mediabedrijf wil (of kan) echter niet betalen en probeert met u te 'dealen'. U hoeft daar helemaal niet in mee te gaan. Sterker nog, uit de e-mails waarin men poogt om onder de betalingsverplichting uit te komen, is een verzuim te destilleren (art. 6:83 sub c BW). Het komt er nu op aan dat u in overeenstemming met de nieuwe zogenaamde Wet op de IncassoKosten (WIK) een aankondiging stuurt dat u tevens aanspraak maakt op buitengerechtelijke incasssokosten (u moet even de bijbehorende bedragen opzoeken; het begint bij € 40,-). Als men alsnog niet betaalt zult u de vordering moeten voorleggen aan de rechter (een dagvaardingsprocedure starten). Mij lijkt dat u een goede kans van slagen hebt. In dit soort opdrachtsituaties pleegt de rechter de opdrachtnemer gelijk te geven, behoudens bijzondere omstandigheden (maar die zie ik in uw zaak niet).

Beoordeel dit antwoord:

Natuurlijk is het lastig dat u een mondelinge overeenkomst heeft i.p.v. een schriftelijke. Les 1 is dus: altijd direct schriftelijk bevestigen.
En verder: er zijn werkzaamheden verricht, die moeten worden betaald. Dit bepaald de wet met zoveel woorden, dus daar komt men niet onder uit. Aangezien u eerder een offerte stuurde, wist men wat uw kosten zijn.
Ik acht deze kwestie kansrijk als u het via een rechter zou moeten uitvechten, maar de zaak kan met wat juridische uitleg aan wederpartij door een advocaat mogelijk ook worden geschikt, zodat een procedure niet eens nodig is. Zou er helemaal niet tegen op zien om de zaak te doen.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Dank voor Uw respons! klinkt hoopgevend en sterkt me in mijn voorgenomen besluit het er niet bij te laten zitten. Inmiddels heb ik begrepen dat dit 'standard practice' is bij dit grootste Media bedrijf in ons land.


Als dat waar is verdient iemand daar een spreekwoordelijke draai om de oren. Juridisch kan het natuurlijk niet dat achteraf wordt geroepen: "je was toch op TV, dan is het toch wel afgerekend". Flauwe kul en dat weet men ook.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

En dat bleek te kloppen! Ik heb gemaild niet akkooord te gaan en behalve de schriftelijke toezegging - in de respons vandaag - dat alles gewoon volledig betaald wordt kreeg ik zelfs excuses!
:-)


Mooi dat dit is opgelost! Succes met uw onderneming.

Beoordeel dit antwoord:

Fijn om te lezen, goed aangepakt!

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag