Stel vraag

Politie, Justitie

Particulier


ik ben 4maanden geleden gegijzeld omdat ik 13 boetes open had staan. ik heb 8 van die boetes uitgezeten en 5 betaald. is het dan mogelijk dat ik nu weer gegijzeld word? want het resterende bedrag is nogal hoog dus ik kan het niet in 1x betalen.

Ik neem aan dat het om boetes van het CJIB gaat. De officier van justitie kan op grond van artikel 28 lid 1 WAHV verzoeken aan de kantonrechter om hem te machtigen het dwangmiddel gijzeling te laten toepassen.

Er zijn diverse uitspraken van kantonrechters waarin zijn zich kritisch uitlaten over de wijze waarop het CJIB en de officier van justitie in dit soort zaken te werk gaan. Met name de kantonrechter te Bergen op Zoom heeft zich uitgesproken tegen deze praktijk, waaruit een kleine bloemlezing:

" De officier van justitie bedient zich in zijn/haar toelichting op de vordering dwangmiddel van standaardformuleringen die onvoldoende recht doen aan de individuele zaak. Onvoldoende blijkt immers wat er concreet is gebeurd. De kantonrechter wenst verzoeken in deze vorm niet (langer) te honoreren. Dit ook niet in zaken waarin betrokkene -hoewel deugdelijk opgeroepen- niet verschijnt. Dat bij de incasso van dit soort sancties wordt gestreefd naar efficiency/doelmatigheid valt te begrijpen, maar dit mag niet leiden tot afbreuk van de rechten van een burger in een individuele procedure. Een verzoek als het onderhavige dient voldoende feitelijk te worden gemotiveerd/onderbouwd.

(....)

Wellicht ten overvloede merkt de kantonrechter op dat hij nog steeds grote vraagtekens plaatst bij het gemak waarmee dit ingrijpende dwangmiddel op grote schaal wordt ingezet."

Het betreffende vonnis treft u hier aan:
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBZWB:2013:6072

Mocht men weer gijzeling vorderen, dan raad ik u aan om direct naar een advocaat te stappen om te voorkomen dat men u weer gijzelt.

Beoordeel dit antwoord:

Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag