Stel vraag

Familie, Scheiden, Alimentatie

Particulier


Hoi,

Ik heb de vraag of een onderhandse geldlening verstrekt door ouders aan 1 van hun kinderen kan verjaren? Er is geen opeisbaarheid opgenomen in de overeenkomst. Hoe gaat dit in zijn werk? En wat gebeurt er als de ouders overlijden en de lening nog niet is terugbetaald?

Ook hoi.
Als er geen datum van opeisbaarheid is opgenomen, dan is de lening te allen tijde opzegbaar. De lening verjaart dan 20 jaar na de datum waartegenover op z'n vroegst opgezegd had kunnen worden. Dat hangt een beetje af van de verhoudingen die er tussen de ouders en het kind waren en waar de lening voor bedoeld was.
Als de ouders overlijden en er is meer dan 20 jaar verstreken en het betreffende kind doet een beroep op verjaring zal het kind niet meer in rechte kunnen worden aangesproken voor de terugbetaling. Maar er kan misschien wel verrekend worden met het erfdeel van het betreffende kind. Daarover is geen zekerheid want niet elke rechter denkt daar hetzelfde over.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag