Stel vraag

Consument, Verzekering, Schade

Particulier


Hogere eindfactuur schilderwerk

De huisschilder heeft ons een eindfactuur gestuurd die ongeveer 20% hoger ligt dan de oorspronkelijke offerte. De offerte hebben we goedgekeurd maar het uitgangspunt was wel dat deze niet hoger mocht worden. Deze afspraak heb ik ook in een mail naar de schilder bevestigd. Wat nu: kan de schilder zonder dat hij ons over meerwerk heeft geïnformeerd zomaar een hogere eindfactuur sturen?

Over meerwerk moeten duidelijke afspraken worden gemaakt. De aannemer moet u waarschuwen voor extra kosten. Als dat niet niet gebeurd is, hoeft u de verhoging met 20% niet te betalen. Laat wel duidelijk per e-mail weten aan de aannemer dat u niet akkoord gaat met de hogere kosten en betaal wat u hem verschuldigd bent.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Dank voor het heldere antwoord. Kan ik dan het bedrag aftrekken van de eindfactuur en dat aan hem overmaken?


Dat kunt u inderdaad doen en dan duidelijk vermelden dat u niet akkoord bent met de hogere kosten. De aannemer kan dan altijd aangeven waarom hij vindt dat hij wel recht heeft op de extra betaling. Bijvoorbeeld ook in de omschrijving van de overschrijving via de bank.

Beoordeel dit antwoord:

Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag