Stel vraag

Wonen, Buren

Particulier


Hoe te handelen losmaken houthok buren van ons schuurtje en terugplaatsen tegen de erfgrens?

20 jaar geleden is er een gezamenlijke erfafscheiding, bestaande uit hekwerk, planken, pergola en houthok, geplaatst. In 2015 hebben wij een schuur gebouwd op 10 cm. van de erfgrens, ter hoogte van het houthok. In 2020 hebben wij voor het eerst kunnen constateren, dat het houthok, zonder onze toestemming/medeweten, tegen de schuur is gezet en daaraan vastgemaakt. Dit moet dus tussen 2015 en 2020 zijn gebeurd. Vorig jaar kregen we voor het eerst zicht op het houthok door werkzaamheden, weghalen hekwerk langs pad en snoeiwerkzaamheden, van de buren in hun tuin. De buren hebben in 2021 de erfafscheiding (hekwerk, planken en pergola) verwijderd en deze vervangen door een eigen erfafscheiding tegen de erfgrens op eigen erf. Het houthok is niet verwijderd en meegenomen tegen de erfgrens. Deze nieuwe erfafscheiding passeert onze schuur op een afstand van 10 cm. en eindigt daarom tegen het houthok wat dus niet meegenomen is in de nieuwe erfafscheiding. De nieuwe erfafscheiding staat dus tegen de erfgrens en daar kunnen wij onze eigen erfafscheiding plaatsen. Daar de erfafscheiding eindigt tegen het houthok, dat over de erfgrens blijft staan, kunnen wij dus geen eigen erfafscheiding meer plaatsen. Volgens de buren houden zij, door verjaring 10 tot 20 jaar, recht op het gebruik van het stukje grond en hoeven zij het houthok niet te verplaatsen. Echter ons schuurtje is gebouwd in 2015, van verjaring kan hier dus geen sprake zijn. Wel is er verjaring van de oude erfafscheiding (20 jaar) en hebben wij het recht verkregen van mede-eigenaar van de oude erfafscheiding. Er ontstaat dus, door het plaatsten van een nieuwe erfafscheiding tegen de erfgrens, een kadastrale erfgrens en een juridische erfgrens door het houthok te laten staan, waar wij het niet mee eens zijn.


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag