Stel vraag

Familie, Scheiden, Alimentatie

Particulier


Hoe leg ik een lening aan mijn moeder vast?

Mijn vader is vorig jaar overleden en had geen verzekering voor de uitvaart. Nu heb ik mijn moeder geld geleend voor de begrafenis en hoef het niet terug tijdens haar leven. Haar woning is nagenoeg vrij van hypotheek dus wanneer zij overlijd is er genoeg geld beschikbaar om het af te betalen. Hoe leg je zoiets vast?

Het is goed dat u de situatie aan het uitzoeken bent om eventuele moeilijkheden in de toekomst te voorkomen. Een dergelijke schuld kan in mindering gebracht worden op de erfenis.

Een geldleningsovereenkomst kan op een aantal manieren vastgelegd worden:

- Via een notariële akte bij de notaris. Er is dan sprake van een officiële akte en controle door een notaris;
- Een onderhandse akte/overeenkomst laten opstellen;
- Een onderhandse akte/overeenkomst zelf opstellen.

Een notariële akte is niet verplicht en de kosten zijn aanzienlijk hoger dan een onderhandse akte/overeenkomst laten opstellen (of deze zelf opstellen).

U kunt vrijblijvend contact met mij opnemen via mijn profiel als u nog vragen heeft of juridische bijstand wenst.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag