Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Hoe kan ik ontslag nemen?

Ik heb een vraag over hoe ik moet gaan handelen om weg te kunnen bij mijn werkgever. Ik ben in 2021 in de ziektewet gekomen door middel van een dubbele hernia, hier aan ben ik geopereerd, herstel ging moeizaam. Op advies van de arbo ben ik weer gaan werken. ik werk in de transport als vrachtwagenchauffeur. Nu word er geen rekening mee gehouden door het werk wat het advies is geweest van de arbo, heb zelf meerdere malen aangegeven dat de ritten te lang en te ver zijn, daar word niet op gereageerd.
Nu zijn er telefoongesprekken geweest met de werkgever en mij en met de planner en mij. De werkgever sprak zich al vaak uit dat hij er geen vertrouwen meer in heeft en de planner zei dat ik maar beter ander werk kan gaan zoeken en dat dit allemaal niet meer werkt zo.
Ik ben daar wel van geschrokken en heb alles laten bezinken en ik kom ook tot de conclusie dat ik eigenlijk niet meer voor hun wil gaan werken. ik vind de manier hoe hun omgaan met personeel niet kunnen. Nu wil ik graag weten wat ik het beste kan gaan doen.
Ik wil dus gewoon weg daar en ik heb dus het idee dat ze ook van mij af willen. Als ik zelf ontslag neem ben ik al mijn rechten kwijt en dan moet ik de cursussen die ik gevolgd heb wat ik nodig heb voor mijn werkzaamheden terug betalen. Is er iets van dat ik kan voorstellen dat de arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd ontbonden worden zodat ik wel recht hou op uwv en dat ik de cursussen niet hoef terug te betalen. En hoe snel kan zoiets geregeld worden? Want alles gaat onder mijn huid zitten, als ik al hier over praat krijg ik al een heel naar gevoel en dat wil ik niet meer.

Ik hoop dat u mij meer tekst en uitleg kan geven wat ik kan gaan doen in deze situatie. ik wil er normaal uitkomen zonder rechtbank etc. gewoon als volwassen mensen.

In principe is het altijd mogelijk om met een vaststellingsovereenkomst een arbeidscontract te beƫindigen. Dit wordt ook wel ontslag met wederzijds goedvinden genoemd. Dat houdt in dat u samen met de werkgever afspraken maakt over de beƫindiging van de overeenkomst. Als de bewoordingen goed gekozen worden heeft dit geen gevolgen voor bijvoorbeeld uw ww-recht.

In dit geval zou dat een uitkomst kunnen zijn als u beiden graag een einde aan de overeenkomst wenst. In zo'n overeenkomst kunt u ook afspraken maken over studiekosten e.d. Hoe snel e.e.a. kan is mede afhankelijk van de opzegtermijn van uw contract.

U kunt vrijblijvend contact met mij opnemen via mijn profiel als u nog vragen heeft of juridische bijstand wenst.

Via onderstaande link kunt u daar meer informatie over vinden.
https://www.uwv.nl/particulieren/ontslag/ik-word-ontslagen/detail/ontslag-met-wederzijds-goedvinden-of-instemming/ontslag-met-wederzijds-goedvinden

Beoordeel dit antwoord:

In aanvulling op bovenstaande tekst is het wel heel belangrijk om in beeld te hebben of u inmiddels weer volledig arbeidsgeschikt bent. Mocht u namelijk tijdens ziekte een vaststellingsovereenkomst overeenkomen dan komt u niet in aanmerking voor een ww-uitkering. Mocht hierover vragen hebben dan kunt u altijd even contact opnemen.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag