Stel vraag

Wonen, Buren

Particulier


Hoe kan een geldend kettingbeding worden gehandhaafd?

Het complex waarin wij wonen is onderverdeeld in appartementsrechten voor commercie, wonen en parkeren. (Hoofdvereniging en drie onder splitsingen)
In het bewijs van eigendom zijn een aantal kettingbedingen opgenomen, waaronder bepalingen t.b.v. van het laden en lossen van goederen t.b.v. de in het commerciƫle gedeelte gevestigde supermarkt.
Deze bepalingen worden echter met voeten getreden en dat geeft regelmatig overlast.
Kunnen deze bepalingen worden gehandhaafd en zo ja, op welke wijze.

Een kettingbeding is een manier om verplichtingen uit een overeenkomst op te leggen aan derden die geen partij bij de overeenkomst zijn. Ik begrijp niet helemaal goed de toepassing van het kettingbeding waar aan refereert. Afspraken tussen de verschillende leden van de VvE dienen nagekomen te worden. Soms staan er in het huishoudgelijkreglement boetes op overtredingen van de overeengekomen afspraken. Als een lid van de VvE zich niet aan de regels houdt, kan deze door de VvE daarop aangesproken worden. Als een VvE lid zich onrechtmatig jegens een ander VvE lid gedraagt, kan het VvE lid zelf rechtsmaatregelen tegen het andere VvE lid nemen.
Als u wilt mag u mij rechtstreeks benaderen zodat ik (kosteloos) even met u concreet naar de problematiek kan kijken.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag