Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Het volgende is het geval. Een maand voor afloop van mijn arbeidsovereenkomst is mij mondeling door de directeur een verlenging voorgesteld van 16 uur ipv 24 uur. Hier ben ik mee akkoord gegaan.
Nu een aantal dagen voor afloop van mijn overeenkomst heb ik nog geen nieuwe overeenkomst ontvangen om te ondertekenen.
Wat zijn de rechten en plichten vanuit de werkgever en voor mij?

U hebt een overeenkomst voor een nieuwe periode, alleen voor 16 ipv 24 uur. U kunt dat echter niet bewijzen als er discussie zou komen. Ik adviseer u om de afspraak per mail te bevestigen en om een nieuwe arbeidsovereenkomst te vragen, hoewel het niet per se noodzakelijk is om dat op die manier vast te leggen, want alleen de aanpassing van de uren is al voldoende.

Beoordeel dit antwoord:

Uw werkgever heeft u een aanbod gedaan die u heeft aanvaard, waarmee een rechtsgeldige nieuwe overeenkomst tot stand is gekomen. Het probleem kan echter zijn dat u zult moeten kunnen bewijzen dat het aanbod van uw werkgever en uw aanvaarding ervan daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

Op grond van de wet dient uw werkgever u uiterlijk aan maand van tevoren schriftelijk te laten weten of zij bereid is de arbeidsovereenkomst voor te zetten en onder welke voorwaarden (art. 7:668 lid 1 BW). Aan het schriftelijkheidsvereiste is niet voldaan zodat u hoe dan ook aanspraak heeft op de wettelijke aanzegvergoeding van één maandsalaris.

Ik adviseer u zekerheidshalve jegens uw werkgever per email te bevestigen welk aanbod uw werkgever u heeft gedaan en dat u dit heeft aanvaard. Vervolgens is het afwachten hoe hij hierop reageert. Als hij niet reageert en het arbeidscontract wordt stilzwijgend verlengd is het duidelijk dat deze voorwaarden zijn aanvaard. Als hij het ontkent adviseer ik u aanspraak te maken op de wettelijke aanzegvergoeding zoals hiervoren uiteen gezet.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag