Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Het gaat slecht met ons schildersbedrijf (VOF). Als het failliet gaat, loop ik dan kans dat ik mijn huis zal kwijtraken?

Die kans is inderdaad aanwezig. Bij faillissement zal de curator nagaan hoeveel schulden de vof heeft en welke mogelijkheden er zijn opbrengsten te genereren waarmee die schulden kunnen worden voldaan. Als u medevennoot bent van het schildersbedrijf in vof dan bent u door de curator met uw privevermogen aan te spreken, evenals uw andere vennoten overigens.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Als u gehuwd bent in gemeenschap van goederen, dan loopt tevens uw echtgenote het risico dat de curator haar vermogensbestanddelen zal liquideren ten behoeve van de schuldeisers.


Als een Vof failliet gaan worden ook de vennoten failliet verklaard. Meestal heeft men dan éen curator. Als de Vof schulden op een rij staan, kan het faillissement van de Vof worden afgewikkeld. De restschulden komen dan op de lijst van schulden van de vennoot. Zijn faillissement wordt opgeheven als alle schulden kunnen worden betaald, of als alles ten gelde is gemaakt. Als de schulden hoog genoeg zijn, wordt dus ook het huis verkocht. Daarbij is belangrijk of er huwelijkse voorwaarden zijn, omdat dan het aandeel van de huwelijkspartner buiten schot blijft, maar ook dan wordt het huis verkocht tenzij er een deal met de curator komt.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag