Stel vraag

Politie, Justitie

Particulier


Heeft iemand recht op smartengeld, indien diegene voor de tweede keer slachtoffer is geworden van een zware geweldsmisdrijf, nadat diegene als slachtoffer al een smartengeld heeft gekregen bij de eerste zware geweldsmisdrijf en waarbij er een verband is tussen de eerste en de tweede geweldsmisdrijf? Of is het smartengeld dat diegene ontvangen na de eerste geweldsmisdrijf toereikend voor beide geweldmisdrijven? Tussen het eerste en tweede geweldsmisdrijf zit 3 jaar. De schade is bij beide mishandelingen hetzelfde, namelijk PTSS-klachten (categorie 3). Alleen waren de PTSS-klachten ontstaan na de eerste mishandeling tegen de tijd dat de tweede mishandeling plaatsvond, verdwenen. Na de tweede mishandeling waren de PTSS-klachten terug van weggeweest.

Ja, ook voor het tweede geweldmisdrijf heeft u recht op smartengeld. Als de PTSS klachten weer terug zijn gekomen, dan kunt u hiervoor een vergoeding krijgen.

Mocht u dat wensen, dan kan ik u helpen bij, bijvoorbeeld het indienen van een claim in het strafproces en/of en aanvragen van een schadevergoeding bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven. U kunt dan direct contact met mij opnemen.

Ik wens u veel sterkte toe!

Beoordeel dit antwoord:

Helemaal eens. Er is wederom sprake van een aantasting van de persoon met psychische schade tot gevolg. Zie ook artikel 6:106 BW en de ANWB Smartengeldbundel (19e druk 2014).

Veel sterkte!

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag