Stel vraag

Wonen, Buren

Particulier


Hebben buren de overeenkomst van bruikleen niet in acht genomen?

Het gaat om een vrijstaand huis waar aan de lange zijzijde (ca 23 meter lang) nog 0.50-1meter breed grond ligt ten opzichte van erfscheiding buren. In 1997 is toestemming verleend aan de buren om dit stukje te onderhouden en bij hun bestaande tuin te betrekken. Daarvoor hebben zij aan ons een stuk grond achter onze woning in bruikleen gegeven. Dit alles is toen mondeling overeengekomen. In 2016 is er echter een overeenkomst van bruikleen op papier ondertekend door alle partijen, om conflicten te voorkomen. Daarin staat dat de perceelstrook slechts in overeenstemming met de bestemming te gebruiken is en het niet is toegestaan om veranderingen, zoals plaatsen van een ieder bouwwerk, al dan niet, in verbinding met bestaande muren, verbeteringen of wijzigingen aan te brengen. Nu hebben zij op deze perceelstrook (zonder overleg) een kippenhok geplaatst tegen onze buitenmuur met ca 1 cm ruimte tussen hok en muur en een kippenren gemaakt die overspannen is met een net. Dit net hangt voor ons raam en kunnen we niet meer bij het raam om te wassen, kozijnen te schilderen, en ook niet bij het rooster voor het rookkanaal. Verder kunnen we deels ook niet bij de goot en dak oversteek voor werkzaamheden. Ook kunnen we zo niet over de hele lengte bij de riolering mocht er zich een lekkage voordoen. Op verzoek zouden ze het net wel weghalen als we bij het raam willen, maar dan gaat het weer terug. Kunnen dus nooit spontaan werkzaamheden uitvoeren, zijn afhankelijk van de buren, terwijl deze strook niet eens van hun is. Vraag, is het kippenhok een bouwwerk en staan de buren in hun recht of nemen ze zo de bruikleen regels niet in acht? Door alle belemmeringen zouden we graag zien dat dit verwijderd wordt. Bovendien hebben we geen toegang tot ons eigen perceelstrook, want de enige ingang is op het perceel van de buren. Nu moeten we naar de buren om ons probleem voor te leggen. De verstandhouding is niet bijster goed, dus hoe zouden we dat gesprek het beste kunnen aanpakken. Dienen we te vragen of ze het kippenhok incl. net willen weghalen of meteen de bruikleenovereenkomst opzeggen? Graag uw advies en mocht u meer informatie nodig hebben, laat het ons weten.

Uit uw verhaal komt naar voren dat er onderling afspraken gemaakt zijn met de buren om conflict te voorkomen en dat jullie de onderlinge relatie niet verder onder druk willen zetten. Daarnaast ervaren jullie nu overlast van het door de buren neergezette kippenhok en net.
Jullie vragen hoe dit gesprek aan te pakken. Wanneer het gelijk juridisch wordt, heb je kans dat het geheel escaleert en de relatie wordt beschadigd. Het gaat hier namelijk per se direct om het kippenhok, maar ook over hoe je samen met afspraken omgaat en wat je van elkaar als buren kunt en mag verwachten.
Mogelijk is mediation hier een goede optie. Bij mediation ga je samen met elkaar in gesprek onder begeleiding van een onafhankelijke en neutrale mediator, met als doel om samen tot werkbare afspraken te komen. Wanneer u meer informatie wil hierover, kunt u mij vrijblijvend bellen op 06-45494465.

Beoordeel dit antwoord:

Een kippenhok is een bouwwerk, soms is er een vergunning voor nodig. In de gebruiksovereenkomst staat dat bouwwerken niet mogen worden opgericht op de in gebruik gegeven gronden; maar staat er dan ook dat die schending voldoende is om de overeenkomst op te zeggen? Als er sprake is van schending is het namelijk nog maar de vraag of die dermate ernstig is dat u de overeenkomst kan of mag ontbinden eenzijdig. U mag mij ook direct benaderen zodat u meer informatie kunt verstrekken per email.

Beoordeel dit antwoord:

Dag. Zou u opnieuw contact met mij op willen nemen? Er is iets misgegaan met de ontvangst van de email. Dank u wel.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag