Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Heb ik recht op uitbetaling taakuren tijdens zwangerschap (arbeid therapeutisch werken)?

Momenteel 32 weken zwanger. Mijn werkgever heeft mij ziek gemeld, omdat ik niet de taken kan verrichten die ik normaliter doe. Ik werk nu op arbeid therapeutische basis. Voor mijn zwangerschap kreeg ik mijn taakuren uitbetaald. Deze krijg ik sinds ik zwanger ben (en arbeid therapeutisch werk), niet meer uitbetaald. Klopt dit? Of heb ik wel recht op de taakuren?
CAO Gehandicaptenzorg

Loondoorbetaling heeft in principe betrekking op het salaris dat u normaal gesproken zou krijgen. Daar vallen bijvoorbeeld ook een bonus of provisie onder (art. 7:628 lid 3 BW). Een voorbeeld over het uitbetalen van provisie vindt u in onderstaande uitspraak:
https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2014:6969

In de CAO kan soms wat anders zijn geregeld. In uw CAO staat op p.55 bovenaan:
"de overige uitbetaalde structurele looncomponenten. Als zodanig gelden in ieder geval
structurele beloningen in geld voor bereikbaarheidsdiensten en onregelmatige diensten"

U zou dus kunnen stellen dat de taakuren daar onder vallen, hier had u normaal gesproken recht op.

U kunt vrijblijvend contact met mij opnemen via mijn profiel als u nog vragen heeft of juridische bijstand wenst.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag