Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Hallo,
Sinds 3 december 2013 werk ik in een winkel op de dinsdag en donderdag (16 uur), ik heb echter een nul uren contract gekregen. Eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag vallen op dinsdag, waardoor de winkel dicht is, volgens mijn baas krijg ik deze niet uitbetaald omdat ik een nul uren contract heb. Kan dit zomaar?

Beste vraagsteller,

Ik neem aan dat u bedoelt dat u sinds 3 december 2012 in dienst bent. U werkt op basis van een 0-uren contract maar werkt in de praktijk al tijden op dinsdag en donderdag voor gemiddeld 16 uur per week.

Uw werkgever doet nu -na bijna een jaar- weer een beroep op het 0-uren contract en sluit te winkel op dagen dat u eigenlijk een arbeidsverplichting heeft.

Het sluiten van de winkel, waardoor u uw werkzaamheden niet kunt verrichten komen voor risico en rekening van de werkgever. Hoe logisch het ook is, dat een winkel sluit, toch zal de werkgever geen beroep meer kunnen doen op dit 0-uren contract. Het contract heeft inmiddels op basis van art. 7:611b BW (vermoedelijk) een omvang van 16 uur (althans een representafief gemiddelde als u wisselend werkt).

Kijkt u ook nog even naar de Cao die van toepassing is met betrekking tot meeruren en overuren.

Ergo,

Ik denk dat u de beide dagen doorbetaald dient te krijgen en u kunt verzoeken om blijvend het gemiddeld aantal uren te werken.

Advies:
Schrijf een brief aan uw werkgever en verzoek (en zonodig sommeer)om betaling van het loon over beide dagen (eventueel met wettelijke rente).
Bereken uw gemiddeld aantal uren over de laatste 3 maanden om tot een gemiddelde te komen van uw arbeidsomvang en verzoek om aanpassing van de arbeidsovereenkomst. U heeft immers over uw arbeidsomvang recht op vakantiedagen en vakantiegeld.

Ik hoop dat ik u op weg heb geholpen. Voor individuele hulp kunt u mij persoonlijk benaderen of een van de juristen op deze site.Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag