Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Hallo, ik werk nu 2 jaar bij een supermarkt. daar heb ik 0 urencontract. ik wil graag een urencontract nu is mijn vraag na zolang heb ik dan recht op een urencontract?? Want de supermarkt wil hem mij niet geven?? met vriendelijke groeten

In de cao voor supermarkten is het volgende opgenomen in geval er sprake is van structureel meer uren werken dan in het contract is opgenomen:

In geval er sprake is van een structurele situatie dat een werknemer meer uren werkt dan is
overeengekomen in de arbeidsovereenkomst, zal de werkgever deze arbeidsovereenkomst
aanpassen aan de feitelijke situatie. Aanpassing kan maximaal plaatsvinden tot de normale
arbeidsduur.
a. In het geval er sprake is van een structurele wijziging van het aantal te werken uren, wordt de
arbeidsovereenkomst direct aangepast.
b. Indien een werknemer gedurende drie achtereenvolgende loonperioden van vier weken / één
maand, inclusief eventuele roostervrije uren, meer uren heeft gewerkt dan in de
arbeidsovereenkomst is bepaald zal de werkgever de arbeidsovereenkomst aanpassen aan het
gemiddeld aantal uren dat de werknemer in voornoemde periode heeft gewerkt, tenzij er sprake
is van tijdelijke incidentele situaties, zoals:
– vervanging wegens arbeidsongeschiktheid;
– vervanging wegens zwangerschap;
– vervanging tijdens verlof;
– extra uren in vakantieperiode (juli/augustus) en in verband met feestdagen.
Bij kortdurende incidentele situaties wordt de meetperiode verlengd met de duur daarvan.
Aanpassing van de arbeidsovereenkomst vindt niet plaats indien de werknemer dit niet wenst.

Dus om kort antwoord te geven op u vraag. Als u in ieder geval de afgelopen drie maanden meer heeft gewerkt dan nul uren dan heeft u recht op een meer urencontract.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag