Stel vraag

Wonen, Buren

Particulier


hallo,

Ik heb een studio gehuurd,
en nu zit ik met een probleem heb het mijn huisbaas plus huismeester al een aantal keren gezegd,
ik heb een afvoerloze geiser ZONDER afvoer..
Hierdoor kan ik koolmonoxide vergiftiging krijgen,
ik heb hun al een paar keer erop aangesproken maar er word steeds maar niets gedaan.

wat kan ik doen en wat zijn mijn rechten

Indien uw verhuurder zijn verplichtingen op grond van het huurcontract niet nakomt ("in gebreke is") heeft u als huurder het recht (een gedeelte van) de huurbetalingen op te schorten. Om aanspraak te kunnen maken op uw opschortingsrecht dient u uw verhuurder een brief te sturen waarin u hem van dit gebrek formeel nog een keer op de hoogte brengt, hem in de gelegenheid stelt dit gebrek op te lossen en hem in gebreke stelt. Ook dient u hierin aan te kondigen dat u uw betalingsverplichtingen zult opschorten als uw verhuurder met de nakoming van deze verplichting in gebreke blijft. Verstuur de brief bij voorkeur aangetekend.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag