Stel vraag

Wonen, Buren

Particulier


Grond- en Watergebruik van Waterschap

Wij wonen sinds 2005 op deze locatie. In 2011 hebben we de oude woning afgebroken en een nieuwe woning laten zetten. De woning staat aan een hoofdwatergang van het Waterschap. Voorheen lag er over deze watergang een stalen brug met een hekwerk dat kon sluiten wat bovenop het talud stond. Die brug hebben wij vervangen voor een betonnen duiker (met vergunning van het Waterschap). Dit hebben wij geheel zelf betaald. Op deze duiker staat nu een elektrisch bediend hekwerk wat ongeveer staat op de water- beschoeiing lijn. Langs de gehele watergang van ons perceel ligt een talud die ik al meer dan 16 jaar onderhoud omdat ik dacht dat dit bij ons perceel hoorde. Volgens het WSHD is dat blijkbaar niet zo en nu willen zij geld zien omdat we grond van hun blijkbaar in gebruik hebben. Het hekwerk op de duiker staat n.l. recht boven de watergang i.p.v. bovenop het talud aan de zijde van het huis. Het betreft totaal 18 m2 en daar willen zij jaarlijks €150,= huur voor doorberekenen. Het betreft een heel klein oppervlak maar het minimum bedrag, wat zij doorberekenen aan mensen, is gewoon €150,=. In de koopovereenkomst zie ik wel staan dat het belast is met een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3 onder B, van de Belemmeringenwet Privaatrecht maar dat is vlgs mij voor de kabels en leidingen die er liggen. Verder zie ik niets staan waaruit ik had kunnen weten of zien dat het talud niet bij ons hoorde. Ik onderhoud het dus ook al 16 jaar (taludmaaien is veel en zwaar werk) en nog nooit heeft het WSHD zich laten horen en ook geen onderhoud gepleegd. Kunnen zij dit allemaal zomaar doen? Zou ik mij kunnen beroepen op onwetendheid, gehandeld te goeder trouw en eventueel op verjaring of op iets anders? Mochten er vragen zijn dan hoor ik die graag. Ik dank u alvast voor uw reactie. Met vriendelijke groet,


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag