Stel vraag

Familie, Scheiden, Alimentatie

Particulier


Goedenavond mijn vraag is
Mijn moeder is in mei overleden als enig overgebleven ouder zij bleek een testament te hebben ze heeft ruim een jaar voor haar overlijden haar huis geschonken aan een kleindochter en mij onterft haar banktegoeden behelsde nog een bescheiden bedrag mijn vraag is nu of ik nog recht heb op een tegoed uit het geschonken huis
Graag een reactie
Alvast hartelijk dank

Ook al bent u onterfd, dan houdt u toch uw aanspraak op uw legitieme portie. Dat kan uw moeder met een testament niet voorkomen. Die legitieme portie is in het algemeen de helft van dat wat u zou krijgen als u niet onterfd was. Ook al heeft uw moeder haar huis geschonken aan de kleindochter, dan telt de waarde van het huis toch mee bij de berekening van uw legitieme portie.
Er zal wel het een en ander aan gerekend moeten worden maar u heeft zo te zien een degelijke aanspraak. Als u dat wilt kan ik u helpen.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag