Stel vraag

Familie, Scheiden, Alimentatie

Particulier


Goedenavond,

In 2003 heeft een notaris een akte verdeling registergoed opgesteld voor de verdeling van de echtelijke woning. Hiervoor was kennelijk een beleggingshypotheek afgesloten op mijn naam. Ik dacht dat het een gezamenlijke hypotheek was. Daar tegenover bleek een bedrag te zijn gestort op een bankrekening, op naam van mij en mijn echtgenoot. De bank heeft zonder enige vorm van overleg de verpande rendement-rekening voor de echtscheiding (die in september 2000 is ingeschreven bij de bs van de gemeente) reeds in januari 2000 zonder overleg met mij deze rekening en de hypotheek op naam van mijn echtgenoot gezet. Mag dat zomaar?
In de akte verdeling registergoed is geen verrekening opgenomen van deze rendement-rekening, er is uitsluitend volstaan met een verwijzing naar deze hypotheek, terwijl niet is gekeken naar de actuele stand van zaken. Het bedrag van de remdement-rekening was gelijk aan het bedrag van de belegginshypotheek.
Thans zit ik met een niet rechtsgeldige akte verdeling registergoed (er heeft geen verdeling plaatsgevonden). In 2004 heeft mijn ex-echtgenoot de woning verkocht, met verwijzing naar de akte verdeling registergoed als eigendomsverkrijging en bovendien staat in de leveringsakte van 2005 dat ik conform art. 88 lid 1 bw toestemming verleen bij volmacht om de woning te verkopen, terwijl je dan gehuwd dient te zijn en wij waren op dat moment reeds meer dan 4 jaar gescheiden. Weet u wat nu mijn rechtspositie is?
Met dank en vriendelijke groet,

U heeft gebruik gemaakt van een constructie van de bank door een huis te kopen met een hypotheek met gebruik making van een rendementsrekening. Vervolgens bent u gescheiden.

De producten van banken verschillen onderling. Als ik het goed begrijp heeft u een huis gekocht met een aflossingsvrije hypotheek waaraan een verpande beleggingsrekening is gekoppeld. De aflossingsvrije hypotheek wordt bij verkoop van het huis in één keer afgelost. De bank heeft een zekerheidsrecht (pand) op het vermogen dat op de beleggingsregeling is gestort. Het doel is vermogen op te bouwen op de beleggingsrekening om daarmee uiteindelijk de gehele lening aan de bank (dus de hypotheek) af te betalen.

U had dus op het moment van scheiden wellicht winst of verlies van uw huis. U geeft aan: 'Het bedrag van de rendement-rekening was gelijk aan het bedrag van de beleggingshypotheek.' In 2004 heeft uw ex-echtgenoot het huis verkocht. In de Akte verdeling registergoed staat waarschijnlijk onder welke voorwaarden uw ex-echtgenoot daartoe de mogelijkheid had. In deze akte staat wat de verdeling is en onder welke voorwaarden er wordt verdeeld.

Hoe was u getrouwd? Gemeenschap van goederen? Huwelijkse voorwaarden?

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag