Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Goededag,

Ik heb een vraag betreffende een aanbetaling die ik heb gedaan om een pup te kopen.
Ik wilde graag de pup hebben en heb hier ook een aanbetaling voor gedaan. Echter heb ik helaas een week van te voren dit moeten af zeggen door omstandigheden.
Ik heb gevraagd of ik de aanbetaling terug zal kunnen krijgen, alleen hier ging zij niet mee akkoord. Daarbij heb ik nog gevraagd anders de helft van de aanbetaling. Hier ging zij ook niet akkoord. Concreet is mijn vraag of ik het recht heb om de aanbetaling toch terug te ontvangen. En als dit mogelijk is, hoe?

Groet

Nee in beginsel niet want u hebt en pup gekocht en het is nog maar de vraag of dit diertje doorverkocht wordt. Hoeveel handgeld heeft u gegeven?

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Het diertje is verkocht zelfs nog op de dag dat we hem zouden ophalen, we hadden het dan wel afgezegd.
€100 hebben wij overgemaakt.


De betaling mocht koper opvatten als een betaling van handgeld als zekerheid dat uitvoering zou worden gegeven aan de tussen beide partijen tot stand gekomen koopovereenkomst. En de koper verliest het handgeld omdat hij zijn verbintenissen uit de koopovereenkomst niet nakomt (tenzij het niet nakomen aan verkoper te wijten zou zijn). Het is vervelend voor u, maar het is niet anders, tenzij u - bewijsbaar - afgesproken zou hebben dat u in het geval van verkoop aan een ander uw geld terug zou krijgen.

Beoordeel dit antwoord:

Op grond van de gegevens die u heeft gegeven kom ik tot een andere conclusie. U heeft een aanbetaling gedaan. U bent met de hond eigenaar overeengekomen dat u een aanbetaling zou doen en het overige bedrag zou betalen bij levering van de puppie (hoewel dieren geen zaken zijn, moeten zij in het recht wel zo worden behandeld, art. 3:2a BW).

U heeft wegens persoonlijke omstandigheden besloten de overeenkomst niet na te komen. De verkoper had nakoming van de overeenkomst kunnen vorderen maar heeft dat niet gedaan. U komt de overeenkomst dus niet na. Iedere tekortkoming in de nakoming van een verbintenis verplicht de schuldenaar (u) de schade die de schuldeiser (de verkoper) daardoor lijdt te vergoeden (art. 6:74 BW). Aangezien uw wederpartij feitelijk geen schade heeft geleden (het dier is dezelfde dag nog verkocht. Is er minder voor het dier betaald? Want dat zou wel schade kunnen zijn.), lijkt het me niet juist dat de verkoper de aanbetaling mag houden.

Kortom, u komt de overeenkomst niet na. U moet dus de schade als gevolg van niet nakoming dekken. Er is geen sprake van daadwerkelijke schade (althans, dat blijkt uit uw verhaal).

Even voor de zekerheid, de verkoper heeft u geen algemene voorwaarden of iets dergelijks ter hand gesteld? Als dat wel zo is, zou u dan de betreffende clausule kunnen noemen waarop de verkoper zich beroept?

Voorts, handelt u in uitoefening van een beroep of bedrijf? Heeft u de pup gekocht via internet? (Of in elk geval op afstand?) Is de verkoper een pup handelaar of een particulier?

U kunt vrijblijvend contact met mij opnemen als u wilt.

Beoordeel dit antwoord:

U hebt handgeld gegeven ter reservering van een pup . Dit is juridisch een optie tot koop waarbij de koper zijn geld kwijt is als hij zich bedenkt. Ik kan er niets anders van maken.

Beoordeel dit antwoord:

Het dier is niet dezelfde dag verkocht als de dag dat de koop is geannuleerd, maar een week later. En gezien de omstandigheden heeft verkoper - na onderhandelen - blijkbaar genoegen genomen met het houden van het handgeld. De koper was het er ook al mee eens dat tenminste 50% van het handgeld de verkoper toekwam. Resteert een belang van slechts 50 euro. Nog los van de juridische aspecten is het dan ook niet zinvol hier een zaak van te maken.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Heel hartelijk dank voor uw bericht.
Wij hebben 100 euro aanbetaalt en zouden dan nog 350 moeten betalen als we de hond kwamen ophalen.
Echter hebben wij gezien op internet ( marktplaats) dat zij weer 450 heeft gevraagd. Dit betekent dat ze dus extra 100 heeft verdiend. Ze is particulier alleen toen wij daar waren was de moeder hond net bevallen en mochten wij een andere hond niet zien. Nu zaten we op Internet te kijken en nu mevrouw net alle pups verkocht heeft bevalt de andere hond binnen 2 weken. de verkoper heeft inderdaad geen algemene voorwaarden ter hand gesteld. Dank u wel dat ik contact met u kan opnemen..


Voor de goede orde (ik zie dat mijn reactie die van een andere jurist heeft gekruist): ook ik blijf bestrijden dat er recht is op teruggave van het handgeld.

Beoordeel dit antwoord:

En naar aanleiding van de laatste reactie van vraagsteller: Dat de hond weer te koop is gezet, verandert ook niets aan uw positie. De vraag is nu ook - gezien uw nadere informatie - of de hond überhaupt wel verkocht is (hoewel het feitelijk niet ter zake doet).
Ook inzake het wel of niet bevallen door een andere hond moet ik u meedelen dat dit uw positie niet verandert.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag