Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Gisteren is tijdens mijn promotiewerk mijn dagelijkse bril gestolen. Ik weet niet meer waar ik de bril heb afgedaan. Is mijn baas verantwoordelijk voor de diefstal in de winkel of ik zelf?

Wettelijk uitgangspunt is dat uw werkgever verplicht is u de schade te vergoeden die u tijdens het uitoefenen van de overeengekomen werkzaamheden lijdt. Uitzondering hierop is als uw werkgever kan aantonen voldoende maatregelen te hebben genomen om de opgetreden schade te voorkomen.

In uw geval is met name van belang of u kunt aantonen dat uw bril op uw werkplek is gestolen, nu u niet meer weet waar u de bril heeft afgedaan. Vervolgens is het de vraag of uw werkgever de diefstal ervan in alle redelijkheid had kunnen voorkomen.

U heeft het over promotiewerk en schrijft dat de diefstal in een winkel heeft plaatsgevonden? Dat maakt nieuwsgierig naar het soort werk dat u doet en de omstandigheden waaronder u dat moet doen.

Heeft u het al bij uw werkgever gemeld en hoe heeft die erop gereageerd?

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag