Stel vraag

Politie, Justitie

Particulier


gisteren ben ik door de politie staande gehouden omdat er een belastingsschuld open staat onder mijn naam.

de agent.kon mij niet vertellen hoeveel er waarvan en deelde me mede dat mijn auto in beslag werd genomen en zou worden weggesleept.

ik heb verder geen ontvangstbewijs gekregen en er was geen medewerker van de belasting bij of een gerechtsdeurwaarder aanwezig.

mag de politie zonder aanwezigheid van de belasting wel mijn auto in beslag nemen?

Van een belastingschuld die niet wordt betaald en waarvoor geen betalingsregeling is getroffen, wordt een dwangbevel verstuurd waarna u binnen 2 dagen dient te betalen. Als u niet betaalt mag de auto in beslag worden genomen. Dit mag de politie als opsporingsambtenaar ook doen als blijkt dat een melding omtrent de belastingschuld op uw kenteken is geregistreerd en sprake is van een 'hit'. Veelal heeft de politie telefonisch contact met de belastingdienst omtrent de inbeslagname en regelt de belastingdienst het verdere verloop van het in beslag nemen van de auto.

Houd er rekening mee dat u verplicht blijft om o.a. de motorrijtuigenbelasting te blijven betalen. U blijft als eigenaar immers verantwoordelijk voor de auto. Een oplossing hiervoor is het laten schorsen van de auto. Mocht de auto worden verkocht door de belastingdienst denkt u er dan aan dat u wel verzoekt om een vrijwaringsbewijs.

Ik adviseer u om schriftelijk contact op te nemen met de belastingdienst en te vragen om opheldering. Dit omdat u wel op de hoogte hoort te zijn van een belastingschuld en het dwangbevel. Aan de hand van de reactie op uw verzoek kunt u vervolgens actie ondernemen en een klaagschrift indienen. Ik adviseer u tevens om contact op te nemen met de politie omtrent een bewijs van ontvangst.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag