Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Geldt de nieuwe wet werk en zekerheid ook voor lopende contracten?
Ik zit nu in mijn tweede jaarcontact, welke in december afloopt. Moet ik hierna een vast contract krijgen of kan er nog een jaarcontract gegeven worden? Ik werk volgens de CAO ziekenhuizen.
B.V.D.

Tenzij op grond van de CAO een afwijkende regeling geldt, is het volgende van toepassing: wanneer uw tijdelijke arbeidsovereenkomst op 1 juli 2015 nog doorloopt, valt u onder de oude regeling. Wanneer na 1 juli 2015 een volgende arbeidsovereenkomst komt (en wel binnen 6 maanden na het vorige contract), dan is de nieuwe regeling van toepassing.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag