Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Geen eindafrekening door werkgever

Met ingang van 1 januari 2022 ben ik ziek uit loondienst gegaan. Zoals met mijn werkgever afgesproken heb ik de sleutel van de school waar ik werkte naar het stafbureau opgestuurd. Mijn werkgever zegt de sleutel niet te hebben ontvangen en heeft de einduitkering om die reden geblokkeerd. Ik vraag me af of ze dit om deze reden mogen doen en wil graag weten wat ik kan doen zodat ze de einduitkering wel overmaken.
Daarnaast zegt de HR-medewerker van het stafbureau dat nu alle sloten en sleutels van de school vervangen moeten worden en dat ze een gespecialiseerd bedrijf in gaan schakelen om dit te regelen. De kosten zouden dan verrekend worden met de eindafrekening. Ook daarvan vraag ik me af of dat mag aangezien niet bekend is van welke school deze sleutel is. Dit stond niet op de envelop en niet op een briefje in de envelop, ik heb de sleutel zonder begeleidend schrijven in een envelop gedaan.

Hebt u de sleutel aangetekend verzonden? Eventueel veroorzaakte schade mag in principe alleen met het loon worden verrekend, als vast staat dat sprake was van opzet of bewuste roekeloosheid. Daar lijkt mij in uw geval geen sprake van te zijn. U zou een aangetekende sommatie moeten sturen naar de werkgever waarin u hem een redelijke termijn geeft om alsnog de eindafrekening te voldoen. Waarschijnlijk kunt u tevens een beroep doen op de wettelijke vertragingsvergoeding en wettelijke rente. Indien men weigert om ook na sommatie (tijdig) te voldoen, komt het starten van een kort geding in beeld. Als u wilt overleggen mag u gerust vrijblijvend contact met mij opnemen over uw zaak.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag