Stel vraag

Overheid, Gemeente, Vergunning

Particulier


Geachte Juristen,
Ik heb op 26-08-2011 een bewijs van garantstelling en/of particulierelogiesverstrekking voor het bezoek van mijn schoonmoeder, het was nodig voor het verkrijgen van het Visum Kort Verblijf, om de bevalling van mijn vrouw bij te wonen.
mijn schoonmoeder kwam naar Nederland op 15-11-2011 en heeft tegen mijn wil, twee maanden later op 10-01-2012 asiel aangevraagd en op 13-06-2012 erkend als vluchteling (Verblijf Bepaalde Tijd).
Ik wil mijn garantstelling beeinding vanaf het moment dat mijn schoonmoeder asielaanvraag heeft ingedient bij de vreemdeling Politie in Ter Apel, want volgens mij vanaf die datum vervalt het visum (ze is geen vreemdeling meer maar vluchteling).
de Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) heeft de gemaakte kosten van het RVA voorzieningen verhaald op mij het is ongeveer EUR 1587,20. want zij beweren dat de ganrantstelling is voor de komende vijf jaar en ik moet mijn schoonmoeder gedurende deze periode bijstaan.
Gaarne kunt u mij de weg wijzen, hoe kan ik de garantstelling stoppen. En de terugvordering van de COA tegenaan te gaan.

Met vriendelijke groet,

U heeft zich alvorens uw schoonmoeder naar Nederland te halen, garant gesteld voor haar verblijf in Nederland. Volgens de wet komen dan ook in beginsel alle kosten die binnen vijf jaar na de afgifte van het visum zijn veroorzaakt voor uw rekening. Het feit dat uw schoonmoeder tegen uw wil asiel heeft aangevraagd, doet daaraan niet af. Echter, wanneer uw schoonmoeder een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd krijgt en haar huidige verblijfsvergunning voor bepaalde tijd wordt omgezet in een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd, kan de minister op uw verzoek een kortere termijn dan vijf jaar treffen. Concreet betekent dit dat u op dit moment de garantstelling niet kunt stoppen en de terugvordering van COA evenmin tegen kunt gaan.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag