Stel vraag

Familie, Scheiden, Alimentatie

Particulier


Geachte jurist,

Mijn moeder is onlangs op 11-12-2020 overleden, mijn vader was al eerder overleden, namelijk per 19-07-2002.

We blijven met 3 kinderen over als nabestaanden.

Mijn vader had vroeger een bedrijf dat bij vonnis van de Arrondissementsrechtbank te Zwolle d.d. 12-12-1979 in staat van faillissement is verklaard.
Brief van de griffier van genoemde rechtbank in ons bezit als bewijs.

Verder hebben wij een afschrift van de beschikking d.d. 16-09-1981 van de Arrondissementsrechtbank te Zwolle waarbij het faillissement is opgeheven bij gebrek aan baten.

Wij kunnen niets vinden van stuitingsbrieven van eventuele schuldeisers bij de papieren van mijn overleden moeder.

Moeten wij ons zorgen maken of is inmiddels verjaring opgetreden?

Hopende op uw reactie.

Mer vriendelijke groet,

3 Nabestaanden.

Als u meer zekerheid wil moet u de nalatenschap beneficiair (ook wel gezegd: onder het voorrecht van boedelbeschrijving) aanvaarden. Dan moet u wel de nalatenschap netjes afwikkelen maar u bent niet in eigen vermogen aansprakelijk voor eventuele oude schulden. Alleen wat u eventueel erft moet u beschikbaar houden voor de oude crediteuren, als die er nog zijn. Maar het zou me verbazen als er nog een oude schuld zou opduiken. En als dat zo is zou u zich waarschijnlijk op verjaring kunnen beroepen.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag