Stel vraag

Wonen, Buren

Particulier


Geachte dames en heren,

Wij hebben in 2017 een huis gekocht met achtertuin.
In de achtertuin hebben de buren, die eigenaar zijn, op eigen initiatief een rij dennenbomen geplaatst naar eigen zeggen op de erfgrens. Dit is kort voor onze aankoop gebeurd, er wordt aangegeven dat dit met toestemming van de huurster is gebeurd, die voor onze aankoop was vertrokken. Hij heeft niets gezegd over toestemming van de eigenaar.

Wij hebben vorig jaar al bezwaar gemaakt, maar er verandert niets. De buurman zegt dat de dennenbomen mandelig zijn.

Wij willen geen dennenbomen op de erfgrens, deze groeien hard. Tevens wordt onze tuin hierdoor verkleind, wij willen een mandelig hek plaatsen op de erfgrens in plaats van de dennenbomen.

Kunnen wij eisen dat de bomen verwijderd worden, omdat de vorige eigenaar geen toestemming heeft gegeven ?
Hoe kun je dit het beste eisen zonder gang naar de rechtbank ?
Meer algemeen, wat kunnen we het beste doen ?

Van rechtsgeldige mandeligheid kan pas sprake zijn na uitdrukkelijke toestemming. Deze toestemming moet door middel van een akte bij de notaris zijn vastgelegd en ingeschreven in het kadaster (art. 5:60 BW). U kunt dit makkelijk navragen bij het kadaster en uw buurman.

Art. 5:60 BW bepaalt: Mandeligheid ontstaat, wanneer een onroerende zaak gemeenschappelijk eigendom is van de eigenaars van twee of meer erven en door hen tot gemeenschappelijk nut van die erven wordt bestemd bij een tussen hun opgemaakte notariële akte, gevolgd door inschrijving daarvan in de openbare registers

Indien deze notariële inschrijving er niet is, is er geen rechtsgeldige mandeligheid en kunt u dus strikt genomen vorderen dat de dennenbomen op de erfgrens worden verwijderd.

Er worden tegenwoordig goede ervaringen opgedaan met buurtbemiddeling. U kunt buurtbemiddeling inschakelen via uw gemeente of de politie. De buurtbemiddelaar zal eerst met u gaan praten en vervolgens met uw buurman. Het is de taak van de buurtbemiddelaar u samen aan tafel te krijgen om onder leiding van die bemiddelaar tot een inhoudelijk gesprek te komen waarin de wederzijdse belangen worden uitgesproken en gerespecteerd en wordt gezocht naar wat beide partijen een redelijke oplossing vinden.

Beoordeel dit antwoord:

aanvullend: Vrijstaande scheidsmuren, heggen of hagen zijn ook mandelig ( automatisch) als zij in lengterichting onder twee erven van twee verschillende eigenaars onderdoor loopt. ( artikel 5: 62 lid 1) Dan is geen notariële akte nodig.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag