Stel vraag

Familie, Scheiden, Alimentatie

Particulier


Even in het kort: Mijn ex heeft hier een regeling voor onze kinderen van 2 en 1 jaar, Hij komt 2 uur per week sinds een jaar omdat ik toen had gezegd dat ze pas meekunnen als hier de omgang opgebouwd werd. Vorige week is er een rechtzaak geweest en de uitspraak is: Hij komt nog 3 keer hierheen en ik moet ook 3 keer daarheen (3 uurtjes) Hij woont hier 3 kwartier vandaan. Ik ben daar pas 1 keer met de kinderen geweest. Die 3 keer moet mijn moeder mij brengen en 3 uur wachten en andersom ook hij word door zijn moeder gebracht (Hij zit in de schuldsanering) Na die 6 weken gaan de kinderen voor het eerst een nachtje slapen om de week een dag, Dan wilt de rechter ook dat we om en om rijden, Dus wij brengen ze en hun komen ze de dag er weer terug brengen. Na 3 maanden start de officele regeling en willen ze dit ook doen, Mijn moeder is dan verplicht om ze weer te brengen om het weekend of ze op te halen, Dit is de uitspraak van de rechter maar mijn moeder had hier geen toestemming mee gegeven. Is dit verplicht? Onze ouders waren niet bij de rechtzaak en dit werd even snel beslist.

In uw geval is het uitgangspunt van de rechter dat u o de beurt het halen en brengen voor de kinderen voor uw rekening krijgt. Als uw moeder niet kan of wil rijden blijft u er verantwoordelijk voor dat het halen en brengen dat voor uw rekening komt ook gebeurt. Het belang van de kinderen staat voorop en u moet dat samen dienen.

Ik begrijp dat het voor uw en uw ex allebei lastig is omdat u niet kunt rijden. Uitgangspunt is echter dat behalve in uitzonderingsgevallen het belang van de kinderen wordt gediend door een regelmatige omgang met beide ouders. Lastig of niet, ten behoeve van de kinderen moet u er samen voor zorgen dat dit goed loopt.

Beoordeel dit antwoord:

Uw moeder hoeft daar geen toestemming voor te geven. De rechter neemt een beslissing die tussen de ouders van kracht is. Dat betekent inderdaad dat u zelf zult moeten halen en/of brengen indien uw moeder dat niet meer kan of wil doen. Indien u het oneens bent met deze uitspraak, kunt u daar evenwel hoger beroep tegen instellen. Desgewenst kunt u contact met mij opnemen.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

De rechter weet dat ik niet zelf kan rijden of met de trein kan ivm erge hyperventilaties en paniekaanvallen. Hoe zit dat dan? Mocht zij dan alsnog zeggen dat mijn moeder ook met de officele regeling moet gaan rijden terwijl zij dat eigelijk niet kan ook kwa gezondheid?


Zonder inzage in de processtukken kan ik geen antwoord geven op deze vraag die u nu stelt. Kennelijk heeft de rechter aanleiding gezien om tot deze uitspraak te komen. Op welke gronden dat was, zal in de beschikking moeten worden nagelezen. Gezien het feit dat u het kennelijk oneens bent met deze uitspraak, raad ik u aan hier met uw eigen dan wel een andere advocaat over in gesprek te gaan en na te gaan of het instellen van hoger beroep tegen deze uitspraak van de rechtbank wenselijk is.

Beoordeel dit antwoord:

In antwoord op uw vraag: hoofdregel is dat beide ouders zich gelijkelijk moeten inspannen om de omgangsregeling tot stand te brengen en tot een succes te maken. Als wij zo'n zaak als advocaat zouden oppakken, zou onze aandacht uitgaan naar de bijzondere omstandigheden die maken dat in dit specifieke geval redelijkerwijs niet van u mag worden gevraagd dat u haalt en brengt. Daarbij moet dan worden uitgelegd waarom niet mag worden verwacht dat u moeder dit zal doen.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met mij of één van de leden van onze familierechtsectie.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag