Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Eind 2013 ben ik telefonisch benaderd met de vraag of ik eenmalig een proefpakket met kindertijdschriften wilde ontvangen tegen betaling van de verzendkosten. Na uitdrukkelijk aangegeven te hebben het bij deze eenmalige zending te willen laten, is er toch nog tweemaal een pakket toegezonden en is er daarvoor geld geïncasseerd. Deze incasso heb ik gestorneerd en het bedrijf geblokkeerd voor verdere incasso's. Kort daarna kreeg ik een brief van een incassoburo met het verzoek het bedrag alsnog te betalen.
Ik heb daarop het bedrijf in kwestie per mail laten weten, dat hun handelswijze in strijd is met het consumentenrecht met daarbij een verwijzing naar enkele artikelen op consuwijzer.nl.
Zij beweerden daarop dat we een (telefonische) overeenkomst hadden onder verwijzing naar een welkomstbrief die bij de eerste zending zou hebben gezeten. Ze wilden me wel 'tegemoet' komen als ik één zending zou betalen, de andere moest ik dan terugsturen.
Op mijn vraag om bewijs van die telefonische overeenkomst te leveren, zijn ze niet ingegaan.
Vervolgens heb ik een aanmaning gekregen van het incassoburo met daarin de 'waarschuwing' dat bij niet tijdige betaling overgegaan wordt tot gerechtelijke incasso.
Ik weet, dat ze geen 'poot om op te staan' hebben, maar zijn er wellicht stappen die ik moet ondernemen. Let wel: het te betalen bedrag is niet hoog, maar het gaat mij om het principe. Ik wil dan ook eigenlijk geen kosten maken, zelfs niet voor aangetekende brieven oid.
Het bedrijf komt vaak voor op de verschillende klachtenfora en staat aldus bekend om deze werkwijze.
Ik ben geneigd om gewoon af te wachten en te zien wat er gebeurt.
Graag uw advies.

Dag,
het feit dat u telefonisch akkoord bent gegaan met de toezending van het proefpakket betekent m,i nog niet dat u in hetzelfde gesprek al kan aangeven dat u het wil laten bij een zending. Dit in namelijk in strijd met het doel van de proefzending die u nog moet keuren.

Daarnaast is het ook zo dat u na keuring weliswaar telefonisch kan aangeven dat u herhaalde zending niet wenst, maar het is altijd beter om deze wens dan schriftelijk en aangetekend te laten bezorgen.

In de voorwaarden van het bedrijf kan ook een clausule staan dat u akkoord gaat met herhaalde zending , als dit ondubbelzinnig in het aanbod staat is het wel geldig , al met al denk ik echter ook dat u zich niet al te veel zorgen hoeft te maken.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Hallo,

Tijdens het eerste telefoongesprek heeft verkopende partij zelf aangegeven dat het om een eenmalige zending ging. Ik heb een en ander op consuwijzer uitgezocht en kwam deze passage tegen:

"U hebt geen toestemming gegeven voor vervolgzendingen
Hebt u alleen toestemming gegeven voor een gratis proefpakket? En niet voor vervolgzendingen? Dan hoeft u de vervolgzendingen niet te betalen. De vervolgzendingen zijn in dit geval geen onderdeel van de overeenkomst die u met de ondernemer hebt. U hebt alleen een overeenkomst over het proefpakket. Zegt de ondernemer dat er wel een overeenkomst is voor de vervolgzendingen? Dan moet de ondernemer bewijzen dat u hebt ingestemd met die vervolgzendingen.

De ondernemer verwijst naar een brief of naar zijn algemene voorwaarden. Hierin zou staan dat ik vervolgzendingen zou krijgen. Moet ik nu toch betalen?
Soms ontvangt u bij het proefpakket een brief. In deze brief staat bijvoorbeeld dat u contact moet opnemen als u geen vervolgzendingen wilt. U moet het de ondernemer dan zeggen dat u niets meer wilt ontvangen. Dit mag niet. U hoeft alleen akkoord te gaan met de vervolgzendingen als u daarmee nadrukkelijk hebt ingestemd.

Het kan ook zijn dat de ondernemer naar zijn algemene voorwaarden verwijst. In de algemene voorwaarden staat dan bijvoorbeeld dat u ook vervolgzendingen krijgt. Ook dit is niet voldoende. Ook niet als u een vinkje hebt gezet op een website dat u de algemene voorwaarden hebt gelezen. Of als u hebt aangevinkt dat u akkoord ging met die voorwaarden. De vervolgzendingen moeten echt onderdeel uitgemaakt hebben van het aanbod waar u op in bent gegaan."
Bron: consuwijzer.nl


ja, dat klopt allemaal echter wat staat /stond er in de brief die meegezonden is, daar gaat het om niet dat u telefonisch al aangeeft geen vervolgzendingen te willen, Ik ben het met u eens dat wat u is voorgehouden in het telefoongesprek het werkelijke aanbod is, echter hoe gaat u dat bewijzen? Het bedrijf kan wellicht overleggen dat het aanbod in de brief staat en als dat aanbod ondubbelzinnig herhaalzendingen inhoudt en dat u zonder tegenbericht hiermee akkoord gaat , is er een (klein) probleem. Dus was staat er in de welkomstbrief en hoe specifiek luiden de algemene voorwaarden?

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Ik heb een kopie van de welkomstbrief opgevraagd en bijgevoegd. M.i. staat hier niet duidelijk in dat ik een abonnement ben aangegaan.

"Beste ouder/verzorger,

Wij heten u van harte welkom bij het leertraject van Nederlands leukste en snelst groeiende

boekenclub xxx.

Dankzij onze samenwerking met veel bekende boekenuitgeverijen, zijn u en uw kind verzekerd

van een leuk en educatief boekenpakket van hoge kwaliteit. Disney, Nickelodeon, Z@ppelin, KRO

Kindertijd en Studio 100 maken ondermeer deel uit van ons brede aanbod.

Tijdens het gesprek is u verteld dat u het welkomstpakket tegen het introductietarief van

slechts € 8,95 inclusief verzendkosten ontvangt. Na het welkomstpakket is de prijs van het

boekenpakket slechts € 15,95 inclusief verzendkosten. De winkelwaarde van deze pakketten

bedraagt € 22,95. U ontvangt dus een interessante korting van meer dan 30% zolang u gebruik

maakt van het leertraject van xxx.

Dit is een geweldige mogelijkheid voor uw kind om zijn leesvaardigheid en motoriek op een

verantwoorde en plezierige manier te stimuleren en te verbeteren. U zit daarbij niet vast aan

langlopende verbintenissen. U kunt de pakketten zolang ontvangen als u wilt, dus wanneer u de

volgende levering wilt wijzigen of beëindigen is één telefoontje naar de klantenservice voldoende.

De klantenservice is geopend op dinsdag en woensdag van 10:00 tot 13:00 en van 14:00 tot 17:00

Telefoonnummer: 0900-0xx (15cpm)

Wanneer u minimaal drie maanden lid bent bij xxx, maakt u nu tevens kans op een

studiebeurs van € 1.000 (vrij te besteden). Deze wordt ieder kwartaal uitgekeerd aan een

van onze klanten op het bij ons bekende rekeningnummer. Het winnende gezin wordt elk

kwartaal bekendgemaakt op de website en wordt per telefoon, brief of mail op de hoogte

gesteld. Meer informatie vindt u op www xxx com onder het kopje “Winactie”.

Wij wensen uw kind en u namens het gehele xxx team veel doe-, leer- en leesplezier toe!"

Algemene voorwaarden heb ik niet gezien/ontvangen.


Als ik u goed heb begrepen, beroept de ondernemer zich op de Algemene Voorwaarden van de onderneming en op hetgeen in de Welkomstbrief is opgenomen.

Staat op de welkomstbrief dat algemene voorwaarden van toepassing zijn? Of de schriftelijke of digitale bevestiging van het telefoongesprek?

Wettelijk gezien lijken mij twee regimes van toepassing. Ten eerste is het regime omtrent algemene voorwaarden van toepassing. Hoewel een rechter ambtshalve toetst en een geheel abonnement in algemene voorwaarden opnemen mij in de oren klinkt als een kernbeding (en dus niet thuishoort in Algemene voorwaarden), zou voor effectuering van het regime toch langs de rechter moeten worden gegaan.

Ten tweede, de andere mogelijkheid is dat er sprake is van een Koopovereenkomst op afstand. Indien niet is medegedeeld wat de belangrijkste kenmerken van de zaak zijn en de prijs van de zaak, kan een ruimere ontbindingstermijn gelden (maximaal 3 maanden, minimaal 7 dagen na ontvangst).

Hoelang is het allemaal geleden? Wellicht kan de stelling dat de algemene voorwaarden niet ter hand zijn gesteld of een beroep op onredelijke bezwarendheid van algemene voorwaarden slagen. Mocht niet aan bepaalde eisen zijn voldaan zou er een ontbindingstermijn van 3 maanden aan de koop vast kunnen zitten.

Dan stuurt u een brief naar de verkoper met daarin dat de algemene voorwaarden niet ter hand zijn gesteld, dus niet onderdeel van de overeenkomst zijn, dat u de algemene voorwaarden als nietig beschouwt of vernietigt, omdat deze onredelijk bezwarend zijn en een karakteristiek onderdeel van de overeenkomst zouden moeten uitmaken, omdat sprake is van een kernbeding. Vervolgens ontbindt u de overeenkomst op grond van de termijn ex 7:46c en d BW. Een en ander kan in een email of brief, of kan in gedragen besloten liggen (art. 3:37 BW). Het verstandigst is dat nadrukkelijk in een brief te zetten.

Mocht u hier nog vragen over hebben, kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen.

Beoordeel dit antwoord:

Dag,
volgens de aanbieder kunt u per maand op per ontvangst opzeggen, dus dan is het probleem eigenlijk een bewijsprobleem: u hebt namelijk al opgezegd tijdens het telefoongesprek! Juridisch is het in ieder geval zo dat telefonische aanbieding als colportage wordt aangemerkt, maar ik denk dat u al voorbij de wettelijke termijn bent waarin u kunt opzeggen.
(8 dagen)
Dan geldt ook nog dat de opzegging kan worden gedaan onder dezelfde omstandigheden als het sluiten van de overeenkomst echter ik adviseer toch een aangetekend schrijven om bewijsproblemen te voorkomen. Alternatief zou u in deze brief de datum van aangaan overeenkomst kunnen noemen. Of u hier iets mee opschiet is nog maar de vraag omdat u de vervolgzendingen on ontvangst hebt genomen.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag