Stel vraag

Zakelijk


Een leverancier heeft pasgeleden ons faillissement aangevraagd. Onder die druk hebben wij zijn nota betaald. Het bedrag werd door de advocaat verhoogd met ruim 1.500 voor kosten van de aanvraag. Kan ik die terugvragen? Het is nooit tot een zitting gekomen.

Geachte,

Het is mogelijk dat bepaalde buitengerechtelijke incasso kosten worden verrekend met u. U heeft waarschijnlijk eerst een incassobrief gehad, waarop u niet heeft gereageerd met betalen en waarbij u wel een termijn van twee weken werd gesteld om te betalen. Klopt dat?

Hoeveel bedroeg de vordering? Afhankelijk van de hoogte van de vordering kan uw wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen. U kunt contact met mij opnemen om de precieze kosten te berekenen. Of u kunt de hoogte van de vordering plaatsen, dan bereken ik de toegestane buitengerechtelijke incassokosten. Mocht u zelf aan het rekenen willen gaan:

http://wetten.overheid.nl/BWBR0031432/geldigheidsdatum_25-09-2014

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Geachte heer Vegting,

Dank voor uw antwoord

We hadden een verschil van inzicht over de openstaande posten waardoor ik niet tot betaling ben overgegaan. Vervolgens heeft men de zaak aan een incassoadvocaat gegeven. Deze stuurde mij een brief met de sommatie om te betalen onder dreiging van het indienen van een faillissementsverzoek. Hij voerde de vordering op met een post kosten aanvraag (1500), dit naast rente en buitengerechtelijk kosten (ook al ruim 500).

De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten klopte (ik ken de staffel) en die heb ik dan maar betaald. Het gaat mij om die kosten van de aanvraag. Ik stel dat men die kosten niet heeft gemaakt en dat ik dat bedrag dus voor niets heb betaald. Mijn vraag is dus eigenlijk: ben ik die kosten verschuldigd ondanks het feit dat de aanvraag voor de zitting is ingetrokken? Hoe kansrijk is het om dat bedrag terug te eisen? Ik heb overigens nog meer van die partij te vorderen.

Alvast bedankt


Goedenavond,

Dit is een lastige situatie waar u zich in bevindt. 1500 euro voor een faillissementsrekest door een advocaat is een marktconform bedrag. U stelt dat de kosten niet zijn gemaakt nu het rekest niet bij de rechtbank is ingediend. Uw wederpartij zal zich op het standpunt stellen dat de advocaat het rekest had klaarliggen en er dus tijd in heeft gestoken. Uw wederpartij zal deze tijd ongetwijfeld gefactureerd hebben gekregen door de advocaat. Door aan het verzoek van de advocaat te voldoen (namelijk het betalen van het gehele bedrag), bent u akkoord gegaan met het minnelijke voorstel van uw wederpartij. U had het namelijk ook kunnen laten aankomen op een faillissementszitting. Wanneer daar was gebleken dat uw non-betaling voortkwam uit een geschil en u zich dus niet bevond in "de situatie waarin u was opgehouden te betalen", dan was uw faillissement nimmer uitgesproken.

Uiteraard staat het u vrij om uw wederpartij op de kosten aan te spreken en te vorderen deze kosten (of een deel daarvan) aan u terug te betalen. Er wordt namelijk wel (mogelijk onevenredig veel) druk op u uitgeoefend door te dreigen met het aanvragen uw faillissement.

U geeft aan dat u nog andere bedragen van dezelfde partij te vorderen hebt. U zou de kosten daarin mee kunnen nemen en kijken waar het schip strandt. Mocht u een gerechtelijke procedure voor die vorderingen moeten opstarten, dan ligt het bijna voor de hand om die 1500 euro ook daarin mee te nemen.

Neemt u gerust vrijblijvend contact met mij op indien u verdere informatie en/of bijstand wenst.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag