Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Zakelijk


een klant heeft bij ons online een vaas gekocht deze is netjes aangetekend verstuurd.
20 kalenderdagen na ontvangst geeft de klant te kennen dat de vaas kapot is en wil een nieuwe.

de termijn om iets terug te sturen ligt wettelijk op 14 dagen. in die tijd heeft de klant alle tijd om te controleren of de vaas stuk is toch?
het gaat hier om een vaas van 200,-

wat kan ik als ondernemer doen?

U hoeft het product niet terug te nemen om de reden die u zelf al aangeeft en kunt de klant dat laten weten.

Beoordeel dit antwoord:

Ontbinding vanwege koop op afstand
Wettelijk is het zo geregeld dat u een termijn van retourneren van minimaal twee weken kunt afspreken. Indien u niet hebt gewezen op deze mogelijkheid, geldt een opzegtermijn van 3 maanden (7:46d BW(oud) en ). Een manier waarop u dit kan regelen is middels algemene voorwaarden. Gezien de wetswijziging van vorige week dient u daarin onder andere op te nemen wanneer een recht van ontbinding van de overeenkomst bestaat. Tot aanvulling van die gegevens heeft de consument het recht op ontbinding met een maximum van een jaar.

Ik adviseer u uw algemene voorwaarden na te kijken om dit soort problemen in de toekomst in elk geval te voorkomen. Algemene voorwaarden opmaken voor webshops is mijn specialiteit, neem daarvoor gerust contact met mij op.

Klachtplicht koop
De tweede grond waarop de consument de koop kan ontbinden is op grond van art. 7:17 (ontbinding van consumentenkoop wegens niet beantwoorden aan de overeenkomst). De consument kan daar alleen beroep op doen indien hij heeft voldaan aan zijn klachtplicht. Indien de koper de verkoper niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken heeft gemeld, kan hij de koop niet ontbinden. Een gebroken vaas had hij wel eerder moeten ontdekken.

Ik raad u in het vervolg aan nauwkeurig te kijken of te laten kijken naar uw algemene voorwaarden. Dat is mijn specialiteit.

Beoordeel dit antwoord:

Ik ging er bij mijn antwoord vanuit dat u - omdat u een online winkel hebt - op de daarvoor juiste wijze zaken doet en ook hier juist hebt gehandeld. Zo niet, dan hebt u inderdaad een probleem zoals hierboven wordt aangegeven.
De nieuwe consumentenwetgeving, waar u uw voorwaarden op moet aanpassen, geldt pas vanaf 13 juni 2014. Voor overeenkomsten die voor deze datum zijn gesloten (zoals de overeenkomst in kwestie) gelden de oude regels.
Ik help u hier graag bij. Algemene voorwaarden en consumentenrecht zijn al ruim 15 jaar mijn specialisatie. Neem gerust vrijblijvend contact met me op.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag