Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Een kantoor geeft geen enkele reactie op mijn bezwaar tegen de faktuur. Nu presteert dit advocatenkantoor het om een incassobureau in te schakelen. Mag dit kantoor dit zomaar doen? Overigens handelt dit kantoor op meerdere punten aantoonbaar in strijdt met de gedragscode van de advocatuur.. Zo weigert hij o.a zijn rekening te specificeren

Als u een bezwaar heeft tegen een factuur, dan kunt u dat bezwaar het beste schriftelijk of per email voorleggen. De advocaat is verplicht u uitleg te geven. Verder geldt in het algemeen, dat als een factuur niet tijdig betaald is, er rente en incassokosten verschuldigd zijn. Een incasso bureau mag alleen deze kosten in rekening brengen als de factuur binnen de betaaltermijn niet is betaald.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Een advocaat is toch verplicht zijn rekening te specificeren indien dit gevraagd wordt?


Ja een advocaat is verplicht om zijn rekeningen deugedelijk te specificeren. Uit ervaring weet ik dat helaas sommige advocaten dat niet of onvoldoende doen. Als de advocaat op klachten niet reageert kunt u een klacht indienen bij de deken van advocaten of bij de geschillencommissie mits de advocaat hierbij is aangesloten. Is hij dat niet dan kunt u bij de raad van toezicht een begrotingsprocedure starten.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Wat kost het om een begrotingsprocedure te starten en kunnen wij deze kosten verhalen op dit advocatenkantoor omdat deze overduidelijk niet wenst mee te werken? Wij willen mogelijk de hulp inschakelen van een afgestudeerde jurist. Kunnen wij deze kosten dan verhalen op dit kantoor?


Inderdaad dient de advocaat een specificatie te geven. Als er echter een vast totaalbedrag is afgesproken, dan geldt dat vaste bedrag met uitsplitsing honorarium, btw en griffierecht. Als er echter op uurtarief wordt gewerkt, mag u eisen dat u een gedetailleerde specificatie ontvangt. Heeft u een uurtarief afgesproken?

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Wat houdt de uitsplitsing van er honorarium precies in?


Als u een factuur heeft gekregen op basis van gewerkte tijd X uurtarief, dan mag u natuurlijk een opgave vragen van de gewerkte tijd. Als u de specificatie niet heeft gekregen, kunt u dat alsnog eisen. Als deze specificatie niet juist is, kunt u de Orde van Advocaten benaderen voor een begroting. Op deze link treft u nadere informatie hierover aan: http://www.advocatenorde.nl/244/consumenten/veelgestelde%20vragen/aan-welke-regels-moeten-advocaten-zich-houden.html

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Dat was niet mijn vraag, maar toch bedankt voor het antwoord... Kunt u mij nog van een antwoord voorzien van mijn vorige vragen?


Begrotingsprocedure is gratis alleen advocaat moet administratiekosten betalen. Inschakeling van een gemachtigde is niet nodig want u mag de procedure zelf doen. Als u toch iemand inschakelt dan moet u die zelf betalen. Maar zoals mijn collega Appels al heeft aangegeven is een begrotingsprocedure alleen mogelijk als er een uurtarief in rekening is gebracht en vast totaal bedrag. Als er een vast totaal bedrag is afgesproken dan kunt u of naar de geschillensommissie al de advocaat daarbij aangesloten is of u kunt niet betalen. Dan zal de advocaat een rechtszaak moeten starten bij de rechter en krijgt u de kans om bij de rechter uw verhaal te doen. Zowel bij de geschillencommissie als bij de rechter kunt u een vergoeding vragen voor de kosten van rechtsbijstand.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

De advocaat heeft mij in een telefoongesprek toegezegd dat hij de stukken zou vernietigen. Dit heeft hij dus niet gedaan! Dit gesprek heb ik gedaan met de telefoon van mijn werk. Deze gesprekken worden op mijn werk standaard opgenomen en zijn eventueel terug te luisteren. Is dit rechtsgeldig bewijs indien de advocaat ontkent dat hij dit heeft toegezegd?


Beste vragensteller, ik heb het idee dat uw vragen mijn factuur betreffen. Wellicht is het een goed idee om mij rechtstreeks te benaderen als u een vraag over een rekening heeft? U kunt klikken op het icoontje 'direct contact'.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag