Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Een bedrijf stelt
een contract op voor 3 maanden
En zegt dat ik niet eerder mag vertrekken indien ik een andere baan vind
Klopt dit?

Dat klopt.
In het geval van een tijdelijk arbeidscontract moet men het contract geheel uitdienen, tenzij de arbeidsovereenkomst een bepaling bevat dat u tussentijds op kunt zeggen. De wet bepaalt dit in artikel 7:667 BW
Teken dus nooit een arbeidscontract dat niet een bepaling bevat als de volgende: Partijen kunnen tussentijds opzeggen met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn.

Artikel 7:667 BW
• 1. Een arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege, wanneer de tijd is verstreken bij overeenkomst, bij de wet of door het gebruik aangegeven.
• 2. Voorafgaande opzegging is in dat geval nodig:
o a. indien zulks bij schriftelijk aangegane overeenkomst is bepaald;
o b. indien volgens de wet of het gebruik opzegging behoort plaats te vinden en daarvan niet, waar zulks geoorloofd is, bij schriftelijk aangegane overeenkomst is afgeweken.
• 3. Een arbeidsovereenkomst als bedoeld in lid 1 kan slechts tussentijds worden opgezegd indien voor ieder der partijen dat recht schriftelijk is overeengekomen.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag