Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


door de verkoop van het bedrijf waar ik werk wil die nieuwe eigenaar dat we nieuwe arbeidsovereenkomst tekenen .nu staat er niet zo veel in wat echt schokkend is maar heb wel een vraag over een ding
en dat is de anciënniteitdatum van 2007 toen ben ik daar in dienst ben gekomen
en de datum van het nieuwe contract daar staat

werknemer treedt op 30 januari 2017 in dienst van werkgever

moet die datum niet gelijk zijn aan mijn werkelijke indiensttreding van 2007
in verband met mijn op zeg termijn
het bedrijf is van een vof over gegaan naar een bv

Bij een overgang van onderneming gaan alle bestaande rechten en verplichtingen mee over, dus ook de anciënniteit. Het zou het beste zijn dat in de arbeidsovereenkomst staat dat werknemer met behoud van anciënniteit over is gegaan of iets dergelijks. Dus ik stel voor dat je dat aan je werkgever voorstelt. Als de werkgever dit zou weigeren, dan verandert dit feitelijk niets voor je rechten. Je anciënniteit blijft bestaan, alleen moet jij wel aan kunnen tonen dat je al eerder bij deze werkgever in dienst bent getreden, mocht hierover in de toekomst discussie ontstaan.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag