Stel vraag

Politie, Justitie

Particulier


de echtgenoot zet zonder medeweten en toestemming zijn handtekening onder allerlei akten. Hij tekent voor borgstellingen waarop een vriendin een grote hypotheek verkrijgt. Uiteindelijk komen er problemen en de echtgenoot kan niet aan zijn verplichtingen voldoen jegens de schuldeisers. Deze leggen o.a beslag op zijn huis. Echter de echtgenote weet van niets en ondanks dat zij nu in een scheidingsprocedure verwikkeld zijn lijkt het mij dat de echtgenoot strafbaar is. Niet alleen volgens het Burgerlijk Wetboek maar ook volgens strafrecht maar dan lees ik art. 316 WvSr. Het is dus een klachtsmisdrijf. Maar wat zijn de juridische mogelijkheden? Heeft de echtgenoot zich schuldig gemaakt aan een misdrijf? en zijn profiterende vriendin die van alles op de hoogte was?? Is een aangifte mogelijk?

Heeft hij zelf zijn handtekening gezet? Dan zal justitie redeneren dat hij had moeten kijken waarvoor hij tekende.
Heeft zijn vriendin zijn handtekening vervalst? Dan is sprake van een strafbaar feit en kan hij daarvan aangifte doen.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag