Stel vraag

Consument, Verzekering, Schade

Particulier


Dag,
Het volgende is voorgevallen. Een voertuig staat geparkeerd in een parkeervak. Tijdens afwezigheid van de bestuurder valt een verkeersbord, welke naast het geparkeerde vrt staat op het trottoir, op het voertuig. Een getuige heeft gezien dat het bord, zonder toedoen van een derde is omgevallen. Nu is gebleken dat de paal nagenoeg volledig was doorgeroest, is dit de oorzaak. De verkeerspaal stond op het punt van afknappen. Kan de gemeente voor de geleden schade aansprakelijk gesteld worden. Er is al een poging ondernomen met het resultaat dat de gemeente de claim heeft afgewezen. De reden? De gemeente stelt dat zij niet op de hoogte waren van de situatie en dus niet tijdig konden reageren door het verkeersbord te verwijderen danwel te vervangen. Is dit terecht??

Goede morgen, de gemeente lijkt zich er te gemakkelijk vanaf te maken. De paal had door de gemeente periodiek moeten worden gecontroleerd. Als de gemeente tijdig had gecontroleerd dan had ze het gebrek aan de paal kunnen constateren en had ze de paal in een eerder stadium moeten vervangen. Dergelijke palen gaan niet eeuwig mee.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag