Stel vraag

Wonen, Buren

Particulier


Burenrecht - Afwatering dakterras

Hallo, ik woon in een appartementencomplex in Den Haag.
Op dit moment worden er wijzigingen doorgevoerd in onze splitsingsakte en daarbij zijn een aantal vragen ontstaan.

Wat wordt verstaan onder - afwatering daaronder begrepen - Het gaat om dit specifieke stukje uit de splitsingsakte:
Alle kosten verbonden aan het terras dat behoort tot ... , daaronder meer begrepen de kosten van aanleg, verwijdering, eventueel her aanleg en onderhoud, afwatering daaronder begrepen, van het terras en het deel van het dak waarop het terras is gesitueerd, zijn voor rekening ....

Het dakterras is voor een groot deel gelegen op de uitbouw van mijn onderbuurman; ik woon op de eerste verdieping.
Betekent dat ik dan verantwoordelijk ben voor de dak afvoeren en regenpijpen die bij de uitbouw van mijn onderbuurman horen?
Waarop ben ik aansprakelijk/verantwoordelijk met betrekking tot de afwatering van mijn dakterras?
Stroomt het water in dit geval naar een lager gelegen erf? Dat wil zeggen van mijn dakterras naar de randen van het dak en daarop naar de dak afvoeren en de regenpijpen?

Op zich dacht ik alleen verantwoordelijk te zijn voor dat deel van het dak waarop het dakterras gesitueerd is; bijvoorbeeld kosten aanleg nieuw bitumen. Zijn er nog andere zaken waarop ik aansprakelijk ben. Ik ben wel op de hoogte van de privacy wetgeving.

Kunt u mij helderheid verschaffen?

De strekking van de bepaling is dat de gebruiker van het dakterras tevens verantwoordelijk is voor de dak afvoeren en en regenpijpen. U bent daarvoor aansprakelijk als u de gebruiker van het dakoppervlakte bent als u dat als dakterras gaat gebruiken. De gedachte erachter is dat u als gebruiker het genot van het dakoppervlakte hebt en dan ook alle kosten daarvan moet dragen; daarenboven is het veelal en praktische oplossing omdat de gebruiker van het dakterras ook het eerste er zicht op heeft als er iets niet goed gaat met de afwatering en de gebruiker ook de toegang tot het dakoppervlakte heeft.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag