Stel vraag

Consument, Verzekering, Schade

Particulier


Bouwbedrijf annuleert getekende offerte

Eind december is kelder door bedrijf geinspecteerd en opgemeten met als doel deze lekvrij/waterdicht te maken.
5 januari jl. offerte ontvangen. Duidelijke omschrijving van de werkzaamheden en kostprijs 10.000,-.
6 januari nog bij hen geinformeerd of container (afvoer puin) is inbegrepen.
7 januari bevestiging dat dit het geval is en of ik de stukken getekend wil retourneren.
7 januari offerte, die door hen al was ondertekend, getekend digitaal retour gezonden.
Vandaag 12 januari krijg ik van hen een mail met de volgende strekking:
"Per abuis hebben wij twee offertes door elkaar gehaald.
U heeft derhalve een verkeerde offerte ontvangen met een onjuiste technische beschrijving van de werkzaamheden en een onjuiste prijsopgave.
Onze verontschuldigingen hiervoor.
De offerte van 5 januari 2022 die u van ons heeft ontvangen kunt u als niet van toepassing en niet verzonden beschouwen.
Wij zullen u zo spoedig mogelijk een nieuwe offerte toesturen."

Vreemd, de technische omschrijving komt geheel overeen met de werkzaamheden en het bedrag ligt ook in de lijn der verwachtingen.
Ik kan me niet voorstellen dat een nieuwe offerte voor mij voordeliger gaat uitpakken.
Vandaar dat ik u alvast vraag wat mijn rechten zijn.
Ter completering: In de offerte staat dat ik 'm binnen 2 maanden moet terugzenden (ruim aan voldaan natuurlijk).
In de Algemene Voorwaarden staat:
Offertes en aanbiedingen aan de wederpartij uitgebracht zijn vrijblijvend, zodat de
wederpartij daaraan geen rechten kan ontlenen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Een bijzondere situatie. Als ik het goed begrijp was u dus al akkoord gegaan met de offerte en had u deze ondertekend teruggestuurd.

Als dat het geval is, zou u mogelijk kunnen stellen dat er al een overeenkomst tot stand was gekomen.

Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van een aanbod. Als het gaat om het accepteren van een vrijblijvend aanbod kan dit soms nog onverwijld herroepen worden door de andere partij. Het zou dan de vraag kunnen zijn of 5 dagen later nog snel genoeg is.

Indien er al sprake is van een overeenkomst kan de andere partij er niet onder uit komen door alleen een offerte in te trekken.
Intrekken van een aanbod is alleen mogelijk als er nog geen overeenkomst tot stand is gekomen.

U kunt vrijblijvend contact met mij openemen als u nog vragen heeft of juridische bijstand wenst.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Dank voor uw antwoord.
Nochtans heb ik als volgt gereageerd:
"Ik zie eerlijk gezegd geen onjuiste technische beschrijving.
De beschrijving sluit exact aan op de klus.
Beetje vreemd dit.
Enfin, wellicht komen jullie met een nog betere propositie en anders houden we het bij de gesloten overeenkomst."

Kijk, wanneer ik nou een offerte had gekregen met een omschrijving van een klus die niet matched met mijn te verrichten werkzaamheden, okay, dan begrijp ik dat er iets is misgegaan. Maar nogmaals de omschrijving klopt als een bus.
Ook het totaalbedrag is volstrekt logisch opgebouwd; geen rare dingen.

Ik wacht het maar even af, maar zie het somber in.


Ik begrijp wat u bedoeld. In dat geval zou er (zichtbaar) sprake zijn van een kennelijke vergissing. Daar lijkt nu geen sprake van te zijn.

Afhankelijk van de reactie zou u dus de stelling in kunnen nemen dat het bedrijf uitvoering aan de overeenkomst moet geven.

Mocht het niet tot een oplossing komen dan kunt u vrijblijvend contact met mij opnemen per telefoon of email zodra u een reactie van het bedrijf ontvangen heeft.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag