Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Binnenkort krijg ik een ontslag met wederzijds goedvinden vergezeld van een ontslagvergoeding.
Ik wil dit niet zomaar ondertekenen.
Kan ik dit overeenkomst doornemen met iemand van de rechtswinkel .
Ik heb er totaal geen verstand van.
Hoeveel mag en kan ik verwachten als "gouden handdruk"?
Dit ontslag volgt overigens na een conflict op mijn werk waardoor een onwerkbare situatie is ontstaan en ik psychisch beschadigd ben.

De hoogte van de vergoeding hangt af van het aantal gewerkte jaren. Wanneer bent u daar in dienst getreden.

Om, na ondertekening van de overeenkomst, aanspraak te kunnen maken op een WW uitkering, zal onder meer in de overeenkomst moeten zijn opgenomen dat het initiatief voor beƫindiging ligt bij de werkgever en dat u ter zake van het gegeven ontslag geen enkel verwijt treft. Ook dient de opzegtermijn in acht te worden genomen.

De documenten mag u uiteraard doorsturen, deze zal ik voor u doornemen en, indien u wenst, ook namens u onderhandelen met de werkgever.

Beoordeel dit antwoord:

Het hangt inderdaad af van uw arbeidsverleden maar ook van uw leeftijd. Ook is van belang welke grondslag wordt aangevoerd en of er wel een gegronde reden is. De hoogte van de vergoeding kan daardoor nogal verschillen.

Graag bekijk ik de stukken voor u. U kunt mij daar desgewenst rechtstreeks voor benaderen.

Beoordeel dit antwoord:

Een combinatie van de antwoorden van Snoek en Graca levert een juist antwoord op met betrekking tot de transitievergoeding. Op internet kunt u daarvoor diverse rekenprogramma`s aantreffen.

Wanneer de werkgever de onwerkbare situatie veroorzaak heeft, dan kunt u misschien ook nog aanspraak maken op de billijke vergoeding. Uw psychische beschadiging wijst in die richting. Omtrent de billijke vergoeding is niets in zijn algemeenheid te zeggen. Daarvoor zult u een gesprek met een gespecialiseerd arbeidsrecht advocaat moeten hebben. Ook is het vaak mogelijk de kosten geheel of gedeeltelijk op de werkgever te verhalen.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag