Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Beste mensen.
Cliënt koopt in 2009 een bank bij XXXXX voor ca. € 3.000, = Nu bleek een zitting wat scheef te zitten. Cliënt wees de winkel erop, maar dat zou met gebruik verdwijnen.
Inmiddels is de klacht verergerd. Cliënt heeft ook garantie bij deze bank gekocht, maar op grond van deze garantie wil XXXXX niet meer vergoeden dan 1/3 van de kosten om deze bank te herstellen.
Cliënt heeft rechtsbijstandsverzekering, maar deze kan niets doen omdat de ingangsdatum van de klacht ligt voor de ingangsdatum van de verzekering.

In de wet is bepaald dat bij koop, het goed voor rekening en risico van de koper is vanaf het moment van aflevering. De uitzondering hierop is dat gebreken die bij de levering al aanwezig waren niet zijn geaccepteerd door de koper, voor rekening en risico van de verkoper zijn. Als het gebrek zich binnen zes maanden voordoet dan wordt vermoed dat het gebrek al aanwezig is op het moment van levering en heeft de consument recht op herstel, vervanging of eventueel schadevergoeding. Indien een garantie is afgesproken dan is er sprake van een aanvullende afspraak en dient op grond van die afspraak te worden gehandeld. Ik weet niet hoe de garantieregeling luidt, maar als daarin is bepaald dat er sprake is van een vergoeding van 1/3 en de problemen na zes maanden zijn ontdekt/gemeld, dan is dat het uitgangspunt. Overigens blijkt daaruit wel dat de leverancier erkent aansprakelijk te zijn. De meeste meubelzaken zijn aangesloten bij het CBW (o.i.d.) en daar kunt u eventueel uw klacht (laagdrempelig) melden. Succes!

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Mijn dank is groot. mag ik in later instantie nog op deze zaak terugkomen wanneer ik vermoed dat mijn klant degelijk wel een zaak heeft?


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag